YAŞAR UĞURLU

Öğr. Gör. YAŞAR UĞURLU

Unvan : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Birim / Bölüm : BİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / EL SANATLARI

Email : yugurlul@bingol.edu.tr

Dahili : 4167

Oda No : A2-03


İlk ve orta öğrenimimi Ankara'da tamamladı. 2005 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 2006-2008 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü VAYS  projesi kapsamında görev yaptı. 2008-2009 yılları arasında da Tapu Kadastro Genel Müdürlü'nün yürüttüğü TARBİS Projesi kapsamında Tapu Arşiv Uzmanı olarak görev yaptı. 2010 Şubat 'ından beri Bingöl Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL
Lisans  TARİH  ANKARA ÜNİVERSİTESİ  2005
Yüksek Lisans  YENİÇAĞ TARİHİ  ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ  2008
Doktor  YENİÇAĞ TARİHİ  MARMARA ÜNİVERSİTESİ  2009 devam

Yüksek Lisans Tez Başlığı: MERKEZ TAŞRA İLİŞKİLERİNDE ÇİRMEN ÖRNEĞİ
 

Doktora Tez Başlığı: II. VİYANA BOZGUN YILLARINDA ANADOLU'DA EŞKIYALIK HAREKETLERİ (1683-1699)

 

2006-2008 Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Yürüttüğü VAYS Projesi'nde Vakıf Arşiv Uzmanı olarak görev yaptım.

2008-2009 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün TARBİS Projesi'nde Tapu Arşiv Uzmanı olarak görev yaptım.

1. Türkiyede Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi(METEK) Projesi,"Kalite Güvence /Öz Değerlendirme Çalıştayı", 17-18 Haziran 2013,Van

Müdür Yard.  Teknik Bilimler MYO  31.12.2012  02.09.2013