NURİ YUNUS KOCADAĞ

Öğr. Gör. NURİ YUNUS KOCADAĞ

Unvan : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Birim / Bölüm : BİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / ELEKTRİK VE ENERJİ

Email : nykocadag@bingol.edu.tr

Dahili : 4163

Oda No : A2-02


Y.Lisans - Kırıkkale Üniversitesi / FBE Elektrik Elektronik Mühendisliği 2017

Lisans - Kırıkkale Üniversitesi / Elektrik Elektronik Mühendisliği 2013

Aydınlatma Portalı - Yazar / 2016 - 

www.aydinlatma.org

Asya Trafik A.Ş. - Ar-Ge Mühendisi / 2014-2018 

https://asyatrafik.com/

YILMAZ, E , ŞAHİN, İ , KOCADAĞ, N . (2019). LED Işık Kaynaklı, Enerji Tasarruflu ve Yüksek Verimli Ofis Aydınlatma Armatürü Tasarımı. Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD) , 5 (2) , 138-150.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/795441

Yılmaz, E , Erden, O , KOCADAĞ, N . (2019). Sokak Aydınlatması Dönüşümü Fayda Maliyet Analizi Üzerine Bir Mühendislik Ekonomisi Çalışması. Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD) , 5 (3) , 280-289.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/909201