HAKİYE ASLAN

Dr. Öğr. Üyesi HAKİYE ASLAN

Unvan : DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Birim / Bölüm : BİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / GIDA İŞLEME

Email : heaslan@bingol.edu.tr

Dahili : 1956

Oda No : D310


Lisans         Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü              2007

Doktora       Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı        2016        

 

Akademik Ünvan Akademik Birim Akademik Görev Süresi
Araştırma Görevlisi Bingöl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü  2009
Araştırma Görevlisi Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü  2009-2014
Araştırma Görevlisi Bingöl Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü 2014-2017
Yardımcı Doçent Doktor Bingöl Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü 2017-

 

Aslan, İ., Aslan, H., 2016. “Halal Foods Awarness and Future Challenges”, British Journal of Economics,Management&Trade,12(3), pp.1-20.[Full Text Online] [PDF]

Kesmen Z., Yarimcam B., Aslan H., Ozbekar E., Yetim H., 2014. "Application Of Different Molecular Techniques For Characterization Of Catalase-Positive Cocci Isolated From Sucuk", Journal of Food Science, vol.79, pp.M222-M229. [Full Text Online] [PDF]

Hayta M., Ozugur G., Etgu H., Seker I.T., 2014."Effect Of Grape (Vitis Viniferal.) Pomace On The Quality, Total Phenolic Content And Anti-Radical Activity Of Bread", Journal of Food Processing and Preservation, vol.38, pp.980-986. [Full Text Online] [PDF]

Kesmen, Z., Aslan, H., 2017. "Isıl İşlem Görmüş Sütlerde Salmonella Typhimurium Canlı Hücrelerinin PMA/Real-Time PCR ile Belirlenmesi", Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5 (5):  ss 518-524.[Full Text Online] [PDF]

Ertop, M.H., Etgü H. , Hayta M., 2012. "Dondurulmuş Ekmek Hamuru Ve Son Ürün Kalitesinin İyileştirilmesinde Formül Bileşenlerinin Etkileri", Gıda, cilt.37, ss.55-62. [Full Text Online] [PDF] 

Aslan, H., Yurt, B., Yıldırım, E., Dikme, T.G.,"Probiyotik Meyve Suyunun Üretimini Etkileyen Faktörler", 1.International Congress on Social Sciences, Humanities and Education, İstanbul, Türkiye, 22-23 Aralık, 2017. [Online Abstract Book] [PDF]

Aslan, İ., Aslan, H., " Helal Gıda Sektörü, Farkındalığı ve Ticaret Potansiyeli", 1.International Congress on Social Sciences, Humanities and Education, İstanbul, Türkiye, 22-23 Aralık, 2017. [Online Abstract Book] [PDF]

Yurt, B., Aslan, H., "Çölyak Hastalığında Beslenme", 1.International Congress on Social Sciences, Humanities and Education, İstanbul, Türkiye, 22-23 Aralık, 2017. [Online Abstract Book] [PDF]

Aslan, H., Yıldırım, E., "Traditional Use, Pharmacology and Toxicology of Ferula L. Species: A Review" 1.International Congress on Medicinal and Aromatic Plants "Natural and Healty Life" ,Konya, Türkiye, 10-12 Mayıs 2017. [Online Abstract Book] [PDF]

Aslan, H., Kesmen, Z., Yetim, H., “Isıl İşlem Görmüş Bazı Hayvansal Gıda Örneklerinde Salmonella Typhimurium Sayısının PMA-qPCR Tekniği ile Belirlenmesi” 1. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 21-23 Nisan 2016 (Sözlü sunum). [PDF]

Aslan H., Kesmen Z., Güllüce A. , Yetim H., "Quantitive Detection Of Viable Escherichia coli O157:H7 In Heat Treated Ground Meat Using The Combination Of Propidium Monoazide And Real-Tıme PCR Assay", 61st International Congress of Meat Science and Technology, Clermont-Ferrand, Fransa, 23 - 28 Ağustos 2015. [PDF]

Etgü H. , Ertop M.H., Hayta M., "A Review: Effects Of Sourdough On Nutritional Properties Of Bakery Products", 4th International Congress on Food and Nutrition, İstanbul, Türkiye, 12-14 Ekim 2011. [PDF]

Kesmen, Z., Güllüce, A., Erdem, İ., Yetiamn, A.E., Etgü, H., Yetim, H., “Detection of Aflatotoxin Producing Aspergillus Species in Turkish Red Peppers by Using PCR Based Methods”, 3rd SAFE Consortium International Congress on Food Safety, İstanbul, Türkey, 12-14 Ekim 2011. [PDF]

Etgü H. , Uçar B., Özuğur G. , Sivrioğlu S., Hayta M., "Effect Of Lupin Flour Addition On Physical, Chemical And Sensory Properties Of Gluten-Free Tarhana", The International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry, İzmir, Türkiye, 26-29 Mayıs 2011. [PDF]

Özuğur G. , Uçar B., Etgü H. , Hayta M., "Enrichment Of Gluten-Free Bread With Lupin Flour", The International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry, İzmir, Türkiye, 26-29 Mayıs 2011. [PDF]

Etgü H. , Sivrioğlu S., Uçar B., Özuğur G. , Hayta M., "Effect Of Drying Methods On Color, Antioxidant And Textural Properties Of Soymilk Enriched Bulgur", The International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry, İzmir, Türkiye, 26-29 Mayıs 2011. [PDF]

Göncü A., Etgü H. , Özuğur G. , Uçar B., Hayta M., "The Effect Of Baking Conditions On Quality Parameters Of Wheat Chips",  [PDF]

Uçar B., Özuğur G. , Etgü H. , Hayta M., "Effect Of Soymilk and Okara On Total Phenolic Content and Antioxidant Activity and Quality Of Cup Cakes", The International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry, İzmir, Türkiye, 26-29 Mayıs 2011. [PDF]

Ertop, M.H., Etgü, H.,"Effects of Protease, α-Amylase and Hemicellulase Enzymes on the Dough Rheology and Biscuit Quality", The International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry, İzmir, Türkiye, 26-29 Mayıs 2011. [PDF]

Hayta M., Özuğur G. , Etgü H. , Şeker İ.T. , "Quality Assessment Of Bread Enriched With Grape Pomace Obtained From Cv. "Kalecik Karası"", The International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry, İzmir, Türkıye, 26-29 Mayıs 2011. [PDF]

Aydın Z., Etgü H. , Akşit H., Demirtaş I., Hayta M., Fincan M., "A Comparative Study For Pulsed Electric Field Induced Cellular Permeabilization Of Different Plant Tissues", International Conference on Bio and Food Electrotechnologies, Compigne, Fransa, 22-23 Ekim 2009. [PDF]

Aslan, H., Kesmen, Z., Erdem, M., Yetim, H., “Isıl İşlem Uygulanan Kıyma Örneklerinde Salmonella Typhimurium’un Propidium monoazide-Real Time PCR (PMA-QPCR) Yöntemiyle Tespiti”, 6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Van, Türkiye, 07-11 Ekim 2015. [PDF]

Kesmen Z., Yetiman A.E., Güllüce A. , Arslan H. , "Pksl 1 Genine Özgül Pcr Yöntemi Ile Aflatoksikojenik Aspergillus Flavus Türlerinin Tespiti", Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, Ankara, Türkıye, 4-7 Haziran 2014, ss.142-142.

Güllüce A. , Etgü H. , Kesmen Z., Yetim H., "Hindi Eti Ürünlerinde Farklı Türlere Ait Etlerin Real-Time Pcr Ile Tespiti", II. Et Ürünleri Çalıştayı "İşlenmiş Kanatlı Et Ürünleri", Manisa, Türkiye, 6-7 Aralık 2012.

Kesmen Z., Yetiman A.E., Aslan H., Yetim H., "Sucuk Dolumunda Kullanilan Kollajen Yapay Kiliflarin Orijinin Real-Time PCR Yöntemi İle Belirlenmesi", 3. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Konya, Türkiye, 10-12 Mayıs 2012. [PDF]

Sivrioğlu, S., Hayta, M., Etgü, H., “Arabaşı Hamurunun Hazırlanmasında Bazı Parametrelerin Tekstürel ve Duyusal Özellikler Üzerine Etkileri”, 3. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Konya, Türkiye, 10-12 Mayıs 2012.

Kesmen Z., Yetiman A.E., Aslan H., Yetim H., "Isıl İşlem Uygulanmış Sütlerde Canlı Escherichia coli O157: H7'nin Sayısının PMA/Real-Time PCR Tekniği İle Belirlenmesi", 3. Gıda Güvenliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 3-5 Mayıs 2012. [PDF]

Ertop, M.H., Etgü, H., Hayta, M., "Fırıncılık Ürünlerinde Sodyum Metabisülfit Alternatifi Olarak Doğal Katkıların Kullanımı", 7.Gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 24-26 Kasım 2011. [PDF]

Etgü, H., Özuğur, G., Uçar, B., Hayta, M., "Sade, Ispanaklı ve Domatesli Eriştelerin Toplam Fenolik İçerikleri, Antioksidan Aktiviteleri ile Pişme ve Tekstürel Özellikleri", 7.Gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 24-26 Kasım 2011. [PDF]