MUHAMMED ZEKERİYA GÜNDÜZ

Öğr. Gör. MUHAMMED ZEKERİYA GÜNDÜZ

Unvan : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Birim / Bölüm : BİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ

Email : mzgunduz@bingol.edu.tr

Dahili : 4036

Oda No : A2-04


1983 yılında Bakırköy’de doğdu. 2006 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Elektronik Sistemleri Öğretmenliği bölümünü bitirdi. 2006-2010 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı farklı Endüstri Meslek Liselerinde Bilişim Teknolojileri öğretmeni olarak görev yaptı. 2013 yılında Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yazılım Mühendisliği Ana Bilim Dalında Doktora eğitimine devam etmektedir.

Lise: Kayseri-Kocasinan Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi - 2001

Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi  -  Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği  -  2006

Yüksek Lisans: Fırat Üniversitesi  -  Elektronik Bilgisayar Eğitimi ABD  -  2013

Doktora: Fırat Üniversitesi  -  Yazılım Mühendisliği ABD  -  Devam 

MEB Teknik Öğretmen: Meslek Lisesi (Bilgisayar Teknolojileri Bölümü) / 2006-2010.

YDS-2014-BAHAR : 70 

YÖKDİL-2017-SONBAHAR : 73.75

1. M. Z. Gündüz and R. Daş, “Internet of things (IoT): Evolution, components and applications fields,” Pamukkale University, Journal of Engineering Sciences (PAJES), vol. 24, no. 2, pp. 327–335, 2018. [Online]. Available:https://www.journalagent.com/pajes/pdfs/PAJES_24_2_327_335.pdf

2. R. Das and M. Z. Gündüz, “Analysis of cyber-attacks in IoT-based critical infrastructures,” International Journal of Information Security Science, vol. 8, no. 4, pp. 122–133, Dec. 2019. [Online]. Available: https://www.ijiss.org/ijiss/index.php/ijiss/article/view/490

3. M. Z. Gunduz and R. Das, “Cyber-security on smart grid: Threats and potential solutions,” Computer Networks, vol. 169, p. 107094, Mar. 2020. [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389128619311235

1. Daş, R., Kara, Ş., Gündüz, M.Z., "Casus Yazılımların Bilgisayar Sistemlerine Bulaşma Belirtileri ve Çözüm Önerileri", 5. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (5th International Conference on Information Security and Cryptology), 17-18 Mayıs 2012, ODTÜ, Ankara.[Full Text Online] [PDF]

2. Gündüz, M.Z., Daş, R., "Yerel Alan Ağları için IP Tabanlı Saldırı Tespit Uygulaması ve Güvenlik Önerileri", 6. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (6th International Conference on Information Security and Cryptology), 20-21 Eylül 2013, ODTÜ, Ankara.[Full Text Online] [PDF]

3. Gündüz, M.Z., Daş, R., "Kablosuz Yerel Alan Ağlarına Sızma Uygulaması ve Temel Güvenlik Önerileri", 7. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (7th International Conference on Information Security and Cryptology), 17-18 Ekim 2014, İTÜ, İstanbul.[Full Text Online] [PDF]

4. Gündüz, M.Z., Daş, R., "Sosyal Mühendislik: Yaygın Ataklar ve Güvenlik Önlemleri", 9. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (9th International Conference on Information Security and Cryptology), 17-18 Ekim 2014, İTÜ, İstanbul.[Full Text Online] [PDF]

5.  M. Z. Gündüz and R. Das, “A comparison of cyber-security oriented testbeds for IoT-based smart grids,” in 2018 6th International Symposium on Digital Forensic and Security (ISDFS). Antalya, Turkey: IEEE, Mar. 2018. [Online]. Available: https://ieeexplore.ieee.org/document/8355329

6. M. Z. Gunduz and R. Das, “Analysis of cyber-attacks on smart grid applications,” in 2018 International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), Inonu University, Malatya, Turkey: IEEE, Sep. 2018. [Online]. Available: https://ieeexplore.ieee.org/document/8620728

1. Elektronik Atıkların Geri Dönüşümü Avrupa Birliği Projesi, "Kuka Roboter GMBH", 09-31 Ocak 2011, Augsburg / Almanya 

2. Türkiyede Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi(METEK) Projesi, "Kalite Güvence/Öz Değerlendirme Çalıştayı", 17-18 Haziran 2013, Van

3. 6th International Conference on Information Security and Cryptology, "Cyber Security and Defence Awareness Training Course", 20-21 Eylül 2013, ODTÜ, Ankara

4. Türkiyede Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi(METEK) Projesi, "Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı Eğitici Eğitimi", 4-8 Kasım 2013, Diyarbakır

5. Türkiyede Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi(METEK) Projesi, "Eğitici ve Yöneticilerin Mesleki ve Pedagojik Yeterliliklerin Geliştirilmesi Eğitimi-I", 3-7 Şubat 2014, Ankara

6. Türkiyede Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi(METEK) Projesi, "Eğitici ve Yöneticilerin Mesleki ve Pedagojik Yeterliliklerin Geliştirilmesi Eğitimi-II", 24-28 Mart 2014, Mardin

7. Türkiyede Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi(METEK) Projesi, "Ulusal Kalite Geliştirme Sistemi Pilot Uygulama Değerlendirme Çalıştayı", 24-25 Nisan 2014, Ankara

8. CISCO Introduction to Cybersecurity course, 2015, Fırat Üniversitesi, Elazığ

9. CISCO CCNA Yönlendirme ve Anahtarlama: Ağlara Giriş kursu, 2015, Fırat Üniversitesi, Elazığ

10. Editör ve Yazar 7.Eğitim Semineri, 2015, Atatürk Üniversitesi, Erzurum