HASAN POLAT

Öğr. Gör. HASAN POLAT

Unvan : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Birim / Bölüm : BİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA

Email : hpolat@bingol.edu.tr

Dahili : 4027

Oda No : C1-03


Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
Güz  Yapı malzemesi  3  
 Yapı teknolojisi  0  
  Alet Bilgisi   1  
Temel Bigi Tekn. Kullanımı 2 1  
Bahar  Beton tek. ve Lab  2  
 Mesleki Uygulamlar  2  
 Büro ve Şantiye Organizasyonu  2  1  
 Yalıtım Teknolojisi   2

 1.  Gencel, O., Ozel, C., Koksal, F., Barrera, M.G., Brostow, w., Polat., H,Fuzzy Logıc Model for Prediction of Properties of Fiber Reinforced  Self - Campacting Concrete, ISSN 1391- 1320 Materlals Scıence (Medzıagotyra), Vol.18, NO,X. 2012.

2. Kaçal, M. R., Polat, H., Oltulu, M., Akman, F., Agar, O., & Tekin, H. O. (2020). Gamma shielding and compressive strength analyses of polyester composites reinforced with zinc: an experiment, theoretical, and simulation based study. Applied Physics A126(3), 1-15.

3. Sharma, A., Sayyed, M. I., Agar, O., Kaçal, M. R., Polat, H., & Akman, F. (2020). Photon-shielding performance of bismuth oxychloride-filled polyester concretes. Materials Chemistry and Physics241, 122330.

4. Akman, F., Kaçal, M. R., Almousa, N., Sayyed, M. I., & Polat, H. (2020). Gamma-ray attenuation parameters for polymer composites reinforced with BaTiO3 and CaWO4 compounds. Progress in Nuclear Energy121, 103257.

1. Polat, H., Ozel, C., TS EN 206-1'e Göre Tasarlanan ve Zararlı Kimyasal Ortamlara Maruz Kalacak Betonların Basınç Dayanımının Bulanık Mantık Yöntemiyle Tahmini, Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt: 8, No:1, 2012 ( 26-35). Full Text Online 
 
2. Ozel, C., Polat, H., Polipropilen Fiber İçeren Betonların Elastisite Modülünün Bulanık Mantık Kullanılarak Belirlenmesi, ISSN: 1306- 3111, e- Journal of New World Sciences Academy, Vol: 6, No: 4, 2011.
 
3. Polat, H., Ozel, C., " Sülfat Etkisine Maruz Kolemanit Katkılı Betonların Donma Çözünme      Sonrası Bazı Özelliklerinin Araştırılması", SDU International Technologic Science, pp. 94-103, Vol.  5, No 1, June 2013.
 
4. Polat, H., Soykan, O., " Kuruca dağından elde edilen agregaların beton agregası olarak kullanılabilirliği" Mehmet akif ersoy üniversitesi, fen bilimleri enstitüsü dergisi, 4(2): 1-7 2013.
 
5. Polat, H., Yurtcan, E.U., Kolak, M.N., "Atık Bordür Taşlarının Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması "Bingöl Üniversitesi, Tr. Doğa ve Fen Derg. − Tr. J. Nature Sci. Vol. 3 No.2, 2014.
 

Polat, H., Ozel, C., "Sülfat Etkisine Maruz Kolemanit Katkılı Betonların Donma Çözünme Sonrası Bazı Özelliklerinin Araştırılması, İconc2012 Yapı Kongresi, ISPARTA.

 Polat, H., Ozel, C., Çolak, N., Donma Çözünme Etkisine Maruz Kolemanit İçeren Betonların Aşınma Direnci Özelliklerinin Araştırılması, İnşaat mühendisliği'nde 100. Yıl Teknik Kongresi 22- 24 Kasım Yıldız Teknik Üniversitesi, 2012, İSTANBUL.

 Polat, H., "Kolemanit'li Betonların Bazı Durabilite Özelliklerinin İncelenmesi" Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012, ISPARTA.

1. İnşaat Mühendisliği'nde 100. Yıl TEKNİK KONGRESİ- 22-24 Kasım Yıldız Teknik Üniversitesi(2012).
 
2.İconc2012 YAPI KONGRESİ ,  11-12  Ekim Süleyman Demirel Üniversitesi (2012).
 
3.Türkiyede Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi(METEK) Projesi, "Eğitici ve Yöneticilerin Mesleki ve Pedagojik Yeterliliklerin Geliştirilmesi Eğitimi-I", 3-7 Şubat 2014, Ankara.
 
4.Türkiyede Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi(METEK) Projesi, "Eğitici ve Yöneticilerin Mesleki ve Pedagojik Yeterliliklerin Geliştirilmesi Eğitimi-II", 24-28 Mart 2014, Mardin