HASAN POLAT

Öğr. Gör. HASAN POLAT

Unvan : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Birim / Bölüm : BİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / ELEKTRİK VE ENERJİ

Email : hasanpolat@bingol.edu.tr

Dahili : 4175

Oda No : C1-02


Lisans Süleyman Demirel Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 2012
Yüksek Lisans

Dicle Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2016

Doktora Dicle Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

Araştırma Görevlisi 2014-2019

Öğretim Görevlisi    2019-Halen

  1. Algoritma ve Programlama            
  2. Sayısal Elektronik                     
  3. Güç Elektroniği                      
  4. Alternatif Akım Devre Analizi  
  5. Meslek Eğitimi

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (SCI/SCI-Expanded)

1. POLAT HASAN,ALUÇLU MEHMET UFUK,ÖZERDEM MEHMET SIRAÇ (2019). Evaluation of potential auras in generalized epilepsy from EEG signals using deep convolutional neural networks and timefrequency representation. Biomedical Engineering-Biomedizinische Technik, 0(0), 1-10., Doi:10.1515/bmt-2019-0098 

2. POLAT HASAN,TOPALCENGIZ ZEYNAL,MICHELLE D DANYLUK (2019). Prediction of Salmonella presence and absence in agricultural surface waters by artificial intelligence approaches. Journal of Food Safety, 12733, Doi: 10.1111/jfs.12733

3. ÖZERDEM MEHMET SIRAÇ,POLAT HASAN (2017). Emotion recognition based on EEG features in movie clips with channel selection. Brain Informatics, 4(4), 241-252., Doi: 10.1007/s40708-017-0069-3 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

4. POLAT HASAN,ÖZERDEM MEHMET SIRAÇ (2016). Görsel isitsel uyaran kaynaklı olusan duyguların EEG ile sınıflandırılması. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 7(1), 33-40.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

1. POLAT HASAN,ÖZERDEM MEHMET SIRAÇ (2018). Automatic Detection of Emotional State from EEG Signal by Gamma Coherence Approach. Akıllı Sistemlerde Yenilikler Ve Uygulamaları Konferansı 2018. Adana. Turkey. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

2. POLAT HASAN,ÖZERDEM MEHMET SIRAÇ,AKPOLAT VEYSI,AKPOLAT NEZAHAT (2018). Detection of Sleep States from EEG Signals by Using Convolutional Filter Features Based on Wavelet and Short Time Fourier Image Patterns. 4th International Conference on Engineering and Natural Sciences. Kiev, Ukraine. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

3. TÜRK ÖMER,POLAT HASAN,ÖZERDEM MEHMET SIRAÇ (2017). Dalgacık Dönüsümü ve Görgül Kip Ayrısımı Kullanarak EEG Aktivitelerinin Sınıflandırılması. International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering andTechnology (IMESET’17 Bitlis), 14-19. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

 

4. POLAT HASAN,TÜRK ÖMER,ÖZERDEM MEHMET SIRAÇ (2017). Iki Boyutlu Konvolüsyonel Filtre Tabanlı Öznitelik Çıkarımı ile EEG Isaretlerinden Uyku Durumunun Tespiti. International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering andTechnology (IMESET’17 Bitlis), 57-62. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

5. POLAT HASAN,ÖZERDEM MEHMET SIRAÇ (2017). Classification of EEG Signals Recorded from Healthy Volunteers and Patients with Epilepsy by Using EMD and kNN Methods. International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17 Bitlis), 70-75. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

6. POLAT HASAN,AKIN MEHMET,ÖZERDEM MEHMET SIRAÇ (2017). The comparison of wavelet and empirical mode decomposition method in prediction of sleep stages from EEG signals. 2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP), Doi: 10.1109/IDAP.2017.8090253. Malatya, Turkey. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

 

7. POLAT HASAN,ÖZERDEM MEHMET SIRAÇ (2016). THE EFFECT OF EMOTION BASED ON AUDIO VISUAL STIMULIONTO EEG SIGNALS. International Engineering, Science and Education Conference, 01-03 December 2016, Diyarbakir/Turkey, 1002-1009. (Tam Metin Bildiri/Sözlü sunum)

8. H. Polat and M. S. Özerdem, "Familiarity effect of emotional stimuli onto EEG signals," 2016 Medical Technologies National Congress (TIPTEKNO), Antalya, 2016, pp. 1-4. doi: 10.1109/TIPTEKNO.2016.7863119

9. POLAT HASAN,ÖZERDEM MEHMET SIRAÇ (2016). Epileptic seizure detection from EEG signals by using wavelet and Hilbert transform. 2016 XII International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH), Doi: 10.1109/MEMSTECH.2016.7507522, Kiev, Ukraine. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

10. POLAT HASAN,ÖZERDEM MEHMET SIRAÇ (2016). The Comparison of the Performances Related to EEG Sub Bands in Epileptic Seizure Detection. International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16) , Kilis, Turkey.(Tam Metin Bildiri/Sözl Sunum)

11. POLAT HASAN,ÖZERDEM MEHMET SIRAÇ (2015). Reflection emotions based on different stories onto EEG signal. 2015 23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Doi: 10.1109/SIU.2015.7130424, Malatya, Turkey. (Özet Bildiri/)


12. POLAT HASAN,ÖZERDEM MEHMET SIRAÇ (2014). Dalgacık Katsayıları ve Yapay Sinir Agları Kullanılarak EEG IsaretlerininSınıflandırılması. Tıbbi Tanı ve Tedavi Sistemlerinde Sinyal Isleme Uygulamaları, Nevşehir, Turkey (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).