EMİNE ŞAP

Dr. Öğr. Üyesi EMİNE ŞAP

Unvan : DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Birim / Bölüm : BİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / ELEKTRONİK VE OTOMASYON

Email : esap@bingol.edu.tr

Dahili : 4070

Oda No : B2-04


DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL
Lisans Metal Eğitimi Bölümü Fırat Üniversitesi  1997-2001
Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Fırat Üniversitesi  2001-2003
Doktor Fen Bilimleri Enstitüsü Fırat Üniversitesi  2003-2010
Doçent      
Profesör
GÖREV ADI GÖREV YERİ BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
Yard. Doç. Dr.

Bingöl Üniversitesi

T.B.M.Y.O

 23/02/2012

Devam ediyor.
Mekatronik Program Başkanı

Bingöl Üniversitesi

T.B.M.Y.O

 29/02/2012  28/08/2013
T.B.M.Y.O Yönetim Kurulu Üyesi

Bingöl Üniversitesi

T.B.M.Y.O

 19/04/2012 Devam ediyor.
Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanı Bingöl Üniversitesi

T.B.M.Y.O

 28/08/2013  Devam ediyor.
SON BİR YILDA VERDİĞİ DERSLER
Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
Güz Teknik Resim  2 2 17 
Teknolojinin Bilimsel İlkeleri 3 17
Malzeme Teknolojisi ve İmalat İşlemleri  2

17

Bahar  Makine Elemanları  2  1 17
 Mekanik Sistem Tasarımı     3  1 17
 Teknik İngilizce    2 0 17
  Meslek Eğitimi  3  2 17
       

 

 

1. Hazar H., Uyar M., Aydın H., Şap E., The Effects of Apricots Seed Oil Biodiesel with Some Additives on Performance and Emissions of a Diesel Engine Yıl/Year: 2016 Cilt/Volume: 5 İssue: 3 pp. 102–114 International Journal of Automotive Engineering and Technologies [Full Text Online] [PDF]

2. Hazar H., Uyar M., Aydın H., Şap E., Usage Of Methyl Ester Produced From Waste Grape And Mn Addıtıve As Alternatıve Dıesel Fuel Yıl/Year: 2017 Cilt/Volume: 14 İssue: 1 pp. 5 –11 Scientific Bulletin of the Petru Maior University of Tîrgu Mureş [Full Text Online] [PDF]

3. Şap E., Hazar H., Şap S., The Effect of Plasma Spray Coating with Chromium Carbide on the Piston Surface. International Journal of Scientific and Technological Research. (2018), 4(4). 50-60. [Full Text Online] [PDF]

4. Şap E.Microstructural and Mechanical Properties of Cu-Based Co-Mo-Reinforced Composites Produced by the Powder Metallurgy Method. J. Mater. Eng. Perform. (2020), 29(12) 8461-8472 [Full Text Online] [PDF]

5. Şap E.Microstructure and Mechanical Effects of Co–Ti Powder Particles on Cu Matrix Composites. Russ. J. Non-ferrous Metals. (2021), 62 107-118   [Full Text Online] [PDF]

6. Şap E., Usca Ü.A., Gupta M.K., Kuntoğlu M., Tool wear and machinability investigations in dry turning of Cu/Mo-SiCp hybrid composites. Int J Adv Manuf Technol (2021).   [ Full Text Online] [PDF]

7. Şap E., Usca Ü.A., Gupta M.K., Kuntoğlu M, Sarıkaya M, Pimenov D.Y., Mia M. Parametric Optimization for Improving the Machining Process of Cu/Mo-SiCP Composites Produced by Powder Metallurgy. Materials. (2021), 14(8),1921. [Full Text Online] [PDF]

8. Şap E. Investigation of mechanical properties of Cu/Mo-SiC composites produced with P/M, and their wear behaviour with the Taguchi methodCeramics International. (2021), 47(18),25910-25920. [Full Text Online] [PDF]

9. Usca, Ü.A., Uzun, M., Kuntoğlu, M., Şap, E., Gupta, M.K., Investigations on tool wear, surface roughness, cutting temperature, and chip formation in machining of Cu-B-CrC composites. Int J Adv Manuf Technol (2021). https://doi.org/10.1007/s00170-021-07670-7 [Full Text Online] [PDF]

 
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÇÖMEZ E., ÇELİK H., Kobalt esaslı elektrotlar ile kaplanan malzemelerin iç yapı ve mekanik özelliklerinin incelenmesi, F.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 16/4 S. 633-641, 2004 ELAZIĞ. (FÜBAP Proje No: 781) [Full Text Online] [PDF]
 
2. ŞAP E., ÇELİK H., Kobalt Esaslı Alaşımların Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerine Ti ve Mn İlavesinin Etkisinin İncelenmesi, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 3, 2012 (25-33) [Full Text Online] [PDF]
 
3. ŞAP E., ÇELİK H., V ve Mn İlavesinin Kobalt Esaslı Alaşımların İçyapı ve Diğer Bazı Özelliklerine Etkisi, Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi 25(1), 27-35, 2013 [Full Text Online] [PDF]
 
4. ŞAP E., ÇELİK H., Döküm Yöntemiyle Üretilen Co-28Cr-6Mo Alaşımının Bazı Özelliklerinin Araştırılması Yıl/Year: 2013 Cilt/Volume: 2 Sayı/Number: 1 Türk  Doğa ve Fen Dergisi [Full Text Online] [PDF]
 
5. ŞAP E., ÇELİK H., Co-Cr-Mo Esaslı Alaşımın Özelliklerine Bazı Metallerin Etkisinin İncelenmesi. Tr. Doğa ve Fen Derg. − Tr. J. Nature Sci. 2013 Vol. 2 No. 2 [Full Text Online] [PDF]
 
6. HAZAR, H , GÜRBÜZ, Ö , ŞAP, E . "Piston ve supapları ZrO2 kaplanmış bir dizel motorunda soya yağının kullanılması". Türk Doğa ve Fen Dergisi 6 (2017): 52-60 [Full Text Online] [PDF]
 
6. HAZAR, H , ŞAP, S , ŞAP, E . "Bir dizel motorda dışı plazma sprey yöntemiyle Cr3C2 kaplanmış egzoz borusunun incelenmesi". Türk Doğa ve Fen Dergisi 6 (2017): 11-18 [Full Text Online] [PDF]
 
7. HAZAR H., ŞAP E., GÜRBÜZ Ö. "Yanma Odası Elemanları ZrO2 Kaplı Bir Dizel Motorda Badem Yağının Kullanılması". Türk Doğa ve Fen Dergisi 7 (2018): 18-23. 
 
8. ŞAP S., HAZAR H., ŞAP E., "Investigation of the Effect of Cr3C2 Coating by Plasma Spray Process on Exhaust Pipe of a Diesel Engine", Journal of the Institute of Science and Technology, 10(1), (2020), 499-508, [Full Text Online] [PDF].
 
9. ŞAP E . "Güçlendirilmiş Bakır Esaslı Kompozit Malzemelerin Mikroyapı ve Sertlik Özellikleri". Journal of the Institute of Science and Technology 11 (2021 ): 590-598 [Full Text Online] [PDF].
 
 
 

1. ŞAP S., HAZAR H., ŞAP E., ÖNER M.C., İLKILIÇ C., Examination of Exhaust Emissions of a Gasoline Engine Coated with Chromium Carbide (Cr3C2) Coated in the Combustion Chamber and Exhaust Pipe, 8th International Advanced Technologies Symposium, October 2017. [Full Text Online] [PDF] 

2. ŞAP E., HAZAR H., ŞAP S., ÖNER M.C., İLKILIÇ C., Exhaust Emission Analysis of Piston, Valve and Exhaust Pipe Chromium Carbide (Cr3C2) Coated LPG Engine, 8th International Advanced Technologies Symposium, October 2017. [Full Text Online] [PDF] 

3. ŞAP S., HAZAR H., ŞAP E., Bir Dizel Motorda Yanma Odasından Egzoz Çıkışına Kadar Termal Bariyer Kaplamanın Etkisi, International Congress on Mathematic, Engineering and Natural Sciences-III, April 21-22, 2018. [Full Text Online] [PDF]

4. ŞAP S., HAZAR H., ŞAP E., İçten Yanmalı Bir Motorun Piston Yüzeyine Seramik Kaplamanın Etkisi, International Congress on Mathematic, Engineering and Natural Sciences-III, April 21-22, 2018. [Full Text Online] [PDF]

5. ŞAP S., ŞAP E., Co Bazlı İmplant Malzemelere Ti Ve Mn İlavesinin Etkisi, III. Uluslararası Mesleki Ve Teknik Bilimler Kongresi, 21-22 Haziran 2018. [Full Text Online] [PDF]

6. ŞAP S., ŞAP E., Döküm Yöntemiyle Üretilen Co Esaslı Cr-Mo Alaşımlarının Mikroyapı Ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, III. Uluslararası Mesleki Ve Teknik Bilimler Kongresi, 21-22 Haziran 2018. [Full Text Online] [PDF]

7. ŞAP S., ŞAP E.KIRIK İ., Biyomalzeme olarak kullanılan mühendislik ürünleri, III. Uluslararası Battalgazi Bilimsel Çalışmalar Kongresi, 21-22-23 Eylül 2019. [Full Text Online] [PDF]

8. ŞAP S., ŞAP E.KIRIK İ., Titanyum ve Alaşımlarının Biyomalzeme olarak kullanılması, III. Uluslararası Battalgazi Bilimsel Çalışmalar Kongresi, 21-22-23 Eylül 2019. [Full Text Online] [PDF]

9. ŞAP E., UZUN M.,  T/M ile Üretilen Co-Mo Takviyeli Cu Matrisli Kompozitlerin Mikroyapı ve Sertlik Özelliklerinin Araştırılması, II. Uluslararası Malatya Uygulamalı Bilimler Kongresi, 10-12 Nisan 2020. [Full Text Online] [PDF]

10. ŞAP E., Takviye İlave Edilen Bakır Ana Matrisli Kompozitlerin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması, V. Uluslararası Battalgazi Bilimsel Çalışmalar Kongresi, 18-20 Aralık 2020. [Full Text Online] [PDF]

11. ŞAP E., Investigation of the Abrasion Behavior of Copper Main Matrix Composite Materials Produced by Powder Metallurgy Method5th International Mardin Artuklu Scientific Researches Conference, January 15-16, 2021 Mardin, Turkey. [Full Text Online] [PDF]

Hakemlik Yaptığı  Dergiler:

i) Uluslararası Dergiler

1-International Journal of Corrosion 

2-Optoelectronics and Advanced Materials

Araştırma Projeleri
 
Co-Cr-Mo alaşımının mikroyapı ve mekanik özelliklerine v, Ti ve Mn elementlerinin etkisi, TÜBİTAK projesi 105M056, 2005-2007.
 
Kobalt esaslı elektrotlar ile kaplanan malzemelerin iç yapı ve mekanik özelliklerinin incelenmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004, ELAZIĞ, FÜBAP Projesi.