UĞUR EREN YURTCAN

Öğr. Gör. UĞUR EREN YURTCAN

Unvan : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Birim / Bölüm : BİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / İNŞAAT

Email : ueyurtcan@bingol.edu.tr

Dahili : 4114

Oda No : B2-04


Lisans  İnşaat Mühendisliği Bölümü  Dokuz Eylül Üniversitesi  2006
Yüksek Lisans  İnşaat Müh. Böl. / Geoteknik A.B.D.  Ege Üniversitesi  2010
Doktor  İnşaat Müh. Böl. / Geoteknik A.B.D.

 Ege Üniversitesi

 -

10/2013 –         : Öğretim Görevlisi - Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, İnşaat Teknolojisi Programı

12/2006 – 01/2007 : Tepekule Yapı Denetim Hizmetleri – Yardımcı Kontrol Elemanı Çalışmakta olduğum firmanın sorumluluğundaki yapıların imalatının her aşamada kontrol edilmesi ve düzenli raporlanması.

02/2007 – 03/2007 : HİFAYE Adi Ortaklığı İzmir Banliyo Hattının İslahı 2. Etap Çalışmaları Jet Strut İmalatı - Saha Mühendisi Sorumlu olduğum saha dâhilinde imalat yapan jet-grout ekibinin kontrolü, imalatın ve kalitesinin takibi ve düzenli raporlanması, sahadaki makine ve ekipmanın idaresi, saha temizliği ve düzeninin sağlanması ve kesintisiz çimento temininin sağlanması.

12/2007 – 06/2008 : MET Yapı Denetim Hizmetleri – Yardımcı Kontrol Elemanı Çalışmakta olduğum firmanın sorumluluğundaki yapıların imalatının her aşamada kontrol edilmesi ve düzenli raporlanması. 

03/2009 – 07/2009 : Tepekule Yapı Denetim Hizmetleri – NUREM İnş. Yüklemindeki, Ege Serbest Bölge‟de Kapadokya Tekstil A.Ş. için yapılıp tamamlanan 19000 m2 „lik fabrika inşaatının kontrollüğü – Kontrol Elemanı Çalışmakta olduğum firmanın sorumluluğu altındaki fabrikanın hem konvansiyonel hem de prefabrik kısmının temelden itibaren her imalat aşamasında –tam zamanlı olarak- kontrolü ve düzenli raporlanması.

09/2010 – 04/2011 : Jemas Mühendislik - Zemin Etüd Raporları Kontrolü – Geoteknik Uzmanı Çalışmakta olduğum firmanın hazırlamış olduğu zemin etüt raporlarının Geoteknik yönünden incelenmesi, gerekli hallerde ilgili hesaplamaların tekrarlanması ve düzenlenmesi.

08/2012 – 10/2013: SERBEST MÜHENDİS – Geoteknik Mühendisi Geoteknik değerlendirme raporları, geoteknik ön ve kesin projelendirmeleri (zemin iyileştirme, temel tasarımı vs.)

Bilgisayar Destekli Tasarım

Yalıtım Teknolojisi

Temel İnşaatı

Meslek Eğitimi

Zemin Mekaniği ve Lab.

Teknik Resim

Betonarme 

Yapılarda Hasar Tespiti

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

Atık Bordür Taşlarının Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Bingöl Üniversitesi, Tr. Doğa ve Fen Derg. − Tr. J. Nature Sci. Vol. 3 No.2, 2014.
http://dergipark.gov.tr/tdfd/issue/21279/228446
SUPERIORITY OF JUTE & COIR GEOTEXTILES TO SYNTHETIC ONES
2nd International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 28-30 May 2009, Near East University, Nicosia, North Cyprus
https://zm2009.neu.edu.tr/extra%20kno/Papers/02%20Foundations%20and%20Slope%20Stability%20008-024/024.pdf
GEOCELL HÜCRESEL DESTEK SİSTEMLERİNİN YOL ÜST YAPISINDA KULLANIMI ÜZERİNE TEORİK BİLGİLER VE NÜMERİK BİR UYGULAMA İLE FAYDALARIN AÇIKLANMASI
Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onikinci Ulusal Kongresi, 16-17 Ekim 2008, Selçuk Üniversitesi, Konya
http://www.zmgm.org.tr/dosyalar/1014/zm-12.html#signup
 
YUMUŞAK TEMEL ZEMİNLERİNİN GEOSENTETİKLERLE STABİLİZASYONU ÜZERİNE TEKNİK, EKONOMİK VE KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME İLE GEOTEKSTİL VE GEOGRİDİN İŞLEVLERİNİN AÇIKLANMASI
Üçüncü Ulusal Geosentetikler Konferansı, 13-14 Kasım 2008, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 
http://www.geosentetiklerdernegi.org.tr/documents/G3_ULUSAL_GEOSENTETIKLER_KONFERANSI_2008.pdf
 
ŞİŞEN ZEMİNLERİN NEDEN OLDUĞU HASARLAR, ALINABİLECEK YAPISAL ÖNLEMLER VE VAKA ANALİZLERİ
4. Geoteknik Sempozyumu 1-2 Aralık 2011, Çukurova Üniversitesi, Adana 
http://www.zmgm.org.tr/dosyalar/7023/4geoteknik-sempozyumu.html
 
YUMUŞAK TEMEL ZEMİNLERİNİN KAPLAMASIZ VEYA KAPLAMALI YOL YAPIMINDA GEOSENTETİK DONATILAR KULLANILARAK İYİLEŞTİRİLME YÖNTEMLERİ VE PROJELENDİRME UYGULAMALARI
4. Geoteknik Sempozyumu 1-2 Aralık 2011, Çukurova Üniversitesi, Adana 
http://www.zmgm.org.tr/dosyalar/7023/4geoteknik-sempozyumu.html

Üçüncü Ulusal Geosentetikler Konferansı, 13-14 Kasım 2008, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Kongresi, 13-14 Ekim 2016, Atatürk Üniversitesi, Erzurum

İnşaat Mühendisleri Odası