Alternatif Enerji Kaynakları ve Teknolojisi Programı


Fosil türevi enerji kaynaklarının pahalı ve sonlu olması, iklim değişikliği ve çevre kirliliği yaratması gibi nedenlerle, rüzgar, güneş, jeotermal, hidroelektrik gibi doğal ve tükenmez enerji kaynaklarının araştırılmasını ve yönetilmesi ihtiyacını gündeme getirmiştir. Bu kapsamda, alternatif enerji sistemlerinin üretiminde, kurulmasında ve işletilmesinde görev alabilecek çevreye duyarlı teknik personel ihtiyacı artmaktadır. Bu programın amacı, alternatif enerji kaynaklarının sektördeki kullanımı ve bu kaynaklar için gerekli sistemleri bilmesi gibi konularda yüksek standartta bir eğitim sağlayarak öncelikle enerji sektörü olmak üzere, diğer sektörlerde de çalışabilecek nitelikli ve aktif ara elemanlar yetiştirmektir.