Bahçe Tarımı Programı

Tanıtım

Bahçe Tarımı Programı kurulum aşamasını tamamlamış olup, 2010–2011 Akademik yılında öğrenci almaya başlamıştır. Programda bir öğretim elemanı görev yapmaktadır. 

Bahçe Tarımı Programında iki yıllık ön lisans eğitimi verilmektedir. Bu program çerçevesinde öğrencilere, meyvecilik, bağcılık, sebzecilik, mantar yetiştiriciliği ve süs bitkileri yetiştiriciliği alanlarında genelde Türkiye'de özelde de bölgede tarımı yapılan bitkilerin yetiştirme, çoğaltma, hasat ve depolama teknikleri konularında teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Eğitim süresince; botanik, bitki ekolojisi, sulama tekniği, mantar yetiştiriciliği, bitki fizyolojisi, meyvecilik, sebzecilik, bağcılık, örtü altı sebze yetiştiriciliği, budama, aşılama, fide ve fidan yetiştirme, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat sonrası işlemler ve pazarlama, bitki besleme ve toprak bilgisi, organik tarım gibi dersler verilmektedir. Teorik olarak verilen bilgileri, öğrenciler uygulamalarda pratiğe aktarma imkanına sahiptirler. 

Programın Amacı

Bahçe Tarımı programının amacı; bahçe tarımı alanında ziraat mühendisi ile teknisyen ve işçi arasında görev yapacak elemanları yetiştirmektir. Öğrencilere, profesyonel ve mesleki alanlarında kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli mesleki ve teknik bilgi ile analitik düşünceyi kazandırmak, öğrencileri iş dünyasının gerekli gördüğü teknik ve pratik becerilerle donatmak programın başlıca hedefleri arasında yer almaktadır.

Mezunların Kazandığı Diploma ve Ünvan

Bahçe Tarımı ön lisans diplomasına sahip olan mezunlar ‘Bahçe Tarımı Teknikeri’ unvanını alırlar. Bahçe ziraatı teknikerleri ziraatı, mühendislerine yardımcı olarak meyve, sebze ve bağ yetiştiriciliğinden ekim, dikim, gübreleme ilaçlama, budama hasat depolama gibi işlemlerin yürütülmesini, denetimini ve kontrolünü sağlarlar.

İstihdam Alanları

Mezunlar; özel sektöre ait fidanlıklarda, tohum firmaları, zirai ilaç firmaları, kültür mantarı yetiştiren firmalarda ve seralarda her türlü iç mekân ve dış mekân süs bitkilerinin yetiştirilmesinde ve peyzaj düzenleme çalışmalarında, kamu sektöründe Tarım Bakanlığı’na ait kuruluşlarda ve belediyelerde çalışma imkânına sahiptirler. Bunun yanında, mezunlar kendi özel bahçe ve seralarında da bilgi ve deneyimlerini uygulayabilirler. Programdan mezun olan öğrenciler DGS (Dikey Geçiş Sınavı) Ziraat Mühendisliği lisans programlarına geçiş yapabilirler.