Elektrik Programı

Bölüm Tanıtımı

Bu programda sanayideki rolü yönünden elektrik mühendisi ile yakın çalışma içinde olacak yüksek düzeyli elektrik teknikerlerinin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu programda öğrencilere temel elektrik, elektrik el becerileri, ölçme, elektrik kaynakları, elektrik makinelerinin yapısı ve kontrolü, entegre proje, elektrik enerjisinin kullanımı, kumanda sistemleri, elektrik elektronik uygulamaları ve bilgisayar kullanımı konularında teorik ve pratik eğitim verilmektedir.

Laboratuvar çalışmalarında öğrencilerimize temel elektrik kavramları, elektronik elemanların tanıtılması, elektrik makinelerinin yapısı, karakteristiklerinin çıkarılması, elektrik motorları hız kontrolü ve kumandası, ölçme, programlanabilir lojik kontrol konularında uygulamalı eğitim verilmektedir.

Mezunlar, Endüstriyel Elektrik cihazları, bakım ve onarımlarıyla uğraşan bütün sanayi kuruluşlarında ve yine bu cihazları kullanan kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilme becerisi kazanırlar.

Elektrik Laboratuvarı

Elektrik programı laboratuvarı elektrik makineleri, dağıtım tesisat, temel elektrik ve elektronik ve otomatik kumanda kısımlarından oluşmuştur.

Elektrik makineleri deneyleri kapsamında laboratuvarımızdaki elektrik makinelerinin çalışma karakteristikleri çıkarılmakta, transformatör ve motor sarım uygulamaları yapılmaktadır. Bu motorlarda arıza bulma yöntemleri uygulamalı yapılmaktadır

Elektrik ve elektronik deneyleri kapsamında temel elektrik yasaları temel elektronik elemanlar ve uygulama devreleri tanıtılmaktadır. Baskı devre ünitesiyle öğrencilere uygulamalı baskı devre çıkarma işlemleri öğretilmektedir.

Sigorta, termik manyetik şalter, akım, gerilim transformatörleri, diferansiyel, röle gibi elemanların deneyleri dağıtım tesisat deneyleri kapsamında yapılmaktadır.

Otomatik kumanda deneylerinde klasik kumanda sistemleri ile uygulamalar yapılmaktadır. Programlanabilir lojik kontrolör uygulamalarında kumanda ve kontrol programlarının yazılımı öğretilmektedir.

Motor hız kontrol üniteleri ile açık-kapalı çevrim uygulamaları yapılmaktadır.

Mezunların Kazandığı Diploma ve Unvanı

Bu programdan mezun olan öğrenciler tekniker unvanı ile istihdam edilmektedirler.

Mezunların Çalışma Alanları

Ø Kamu kurum ve kuruluşlarına ait elektrik atölye ve işletmelerinde,

Ø Fabrikaların elektrik atölye ve laboratuvarlarında,

Ø Elektrik taahhüt işi yapan firmalarda,

Ø Elektrik proje bürolarında,

Ø Üniversitelere bağlı yapı işleri teknik daire başkanlıklarında,

Ø Hava meydanlarında,

Ø Deniz liman işletmelerinde,

Ø Büyük gemilerde,

Ø Büyük otellerin teknik işletme birimlerinde çalışmaktadırlar.

Ø Asansör, yürüyen merdiven vb. montaj, bakım, onarım ve

Ø Özel işyerlerinde bakım, onarım ve taahhüt işlemleridir.

Kazanç

Mezunlarımız eğitimleri boyunca elde ettikleri tecrübe ve deneyimler sayesinde iş hayatına atıldıklarında geçimlerini sağlayacak düzeyde bir gelirle çalışmaktadırlar.

Mesleğin Geleceği

Sanayileşmenin, ekonomik ve sosyal hayatın önde gelen öğelerinden birisi elektrik enerjisinden daha çok yararlanmaktır. Elektrik enerjisi yaşamın temel maddeleri kadar zorunlu ihtiyaç haline gelmiştir. Gelişen her teknolojinin temel noktası elektrik enerjisi ve tasarrufu olmaktadır. Branşımıza olan ihtiyaç bir çok alanda her geçen gün artmaktadır.