Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı

Genel Bilgi

Programımız, elektronik haberleşme alanında iş dünyasının ihtiyaç duyduğu, uluslar arası standartlarda mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, çözümleyici ve nitelikli ara eleman yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaca uygun elemanların yetiştirilebilmesi için çağdaş eğitim ortamı sağlar. Bu programdan mezun olacak kişiler, elektronik haberleşme konusunda ülkemizde bilgi birikimine ve gelişme faaliyetlerine katkıda bulunacaklardır.

Programın ilk yılında öğrenciler, devre analizi, analog ve sayısal elektronik, alanı ile ilgili bilgisayar programları konularında dersler, daha sonra sayısal haberleşme, telefon haberleşmesi, fiber optik ve uydu haberleşmesi gibi dersler alarak elektronik haberleşme konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazanmış olacaklardır.

Programımız, 2009 yılında Bingöl Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Programda gece ve gündüz öğrenimi verilmektedir. 2020 yılı itibari ile 2 (iki) öğretim görevlisi bulunmaktadır. 

Programın Genel Amacı

Meslek Yüksek Okulu Elektronik Haberleşme Programı, elektronik haberleşme konusunda endüstrinin ihtiyaç duyduğu, uluslar arası standartlarda mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, çözümleyici ve nitelikli ara eleman yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaca uygun elemanların yetiştirilebilmesi için çağdaş eğitim ortamı sağlar. Bu programdan mezun olacak kişiler, elektronik haberleşme konusunda ülkemizde bilgi birikimine ve gelişme faaliyetlerine katkıda bulunacaklardır.

Programın ilk yılında öğrenciler, analog ve sayısal elektronik, bilgisayar donanımı konularında dersler, daha sonra mikroişlemciler, sayısal haberleşme, telefon haberleşmesi, fiber optik ve uydu haberleşmesi gibi dersler alarak elektronik haberleşme konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazanmış olacaklardır.

Programın Genel Hedefleri

Elektronik ve otomasyon sektörü yenileşme ve eğitim ihtiyaçları yönünden ülkemizde en öncelikli sektörlerden  birisidir. Elektronik iletişim, bireysel haberleşmeden toplu haberleşmeye, sanayi ve ticari alanda, reklam sektöründe ve eğitim sektöründe son yıllarda çok hızlı gelişim göstermektedir. Elektronik iletişimin yeni teknolojilerle yaygınlaşması kaliteli iş gücüne duyulan ihtiyacı artırmıştır. Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı, toplumsal yaşamda ve iş dünyasında elektronik iletişim teknolojilerinde ihtiyaç duyulan üstün nitelikli, yetenek sahibi, analitik düşünebilen ara insan gücünü yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Çalışma Alanları

Meslek elemanları haberleşme cihazlarının imali, kurulması, bakımı ve onarımı konularında faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarında rahatlıkla iş bulabilmektedirler. Sayıları her geçen gün biraz daha artan devlet ve özel televizyon kanalları, Türk Telekom, Silahlı kuvvetler, özel telekomünikasyon şirketlerinin ara eleman ihtiyacı bu meslekteki kişilerin iş bulma şansını artırmaktadır. Ayrıca mesleği ile ilgili kendi iş yerini açma imkanı da vardır.

Mesleki Eğitimi Tamamlama Olanakları

Elektronik Haberleşme ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan sınavda başarılı oldukları takdirde, aşağıdaki alanlarda dört yıllık lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler.

  • Elektronik mühendisliği

. Elektrik-Elektronik Mühendisliği

. Elektrik Mühendisliği

. Endüstri Mühendisliği

. Fizik

. Kontrol Mühendisliği

. Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

. Meteoroloji Mühendisliği

. Uçak Elektrik-Elektroniği

  • Elektronik ve haberleşme mühendisliği
  • Elektronik ve haberleşme öğretmenliği
  • Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği
  • Medya ve iletişim sistemleri
  • Havacılık elektriği ve elektroniği.