Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı

AMAÇ

Günümüzde çevreye zarar vermeyen enerji kaynaklarının kullanımı önemli oranda artmış, enerji temini ve güvenliği konularında uluslararası ekonomi ve siyaset konularında belirleyici bir rol oynamaya başlamıştır. İnsan ve doğal yaşam için çevreci, güvenli, ucuz ve uzun yıllar yetecek rezervlerin varlığı, birincil enerji kaynağı olarak doğalgazı alternatiflerine göre daha yaygın kullanılacak bir enerji kaynağı pozisyonuna getirmiştir. Hava kalitesinin iyileştirilmesi, sanayide üretim amaçlı proseslerde kullanılıyor olması ve ayrıca çevrim santrallerinde elektrik enerjisi üretiminde de kullanılıyor olması, doğalgaz sektörünü ülkemiz için en hızlı yaygınlaşan, büyüyen ve onbinler mertebesinde yeni istihdam sağlayan bir iş sahasına dönüştürmüştür. Doğalgaz ve tesisat teknolojisinin gereklerine uygun bilgi ve beceriye sahip iş gücünü yetiştirmenin ne kadar önemli olduğu açıktır. Ülkemizde Enerji sektöründe, önümüzdeki yıllarda önemli yatırımların olacağı ve buna bağlı olarak da Doğalgaz ve Tesisat Teknolojisi alanında istihdamda önemli miktarda artış göstereceği görülmektedir. Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Programından mezun olan öğrenciler, doğalgaz sektöründe mal/hizmet üreten firmalar, ısıtma ve baca sistemleri üreten sanayi kuruluşları, doğalgaz dağıtım firmaları, ve kamu kurumlarında ısıtma birimlerinde istihdam edilirler. Ayrıca, programın geniş kapsamlı yapısı gereği Enerji sektöründeki teknik ara eleman ihtiyacına yönelik farklı pekçok pozisyonda da istihdam edilme imkanları mevcuttur.

 

HEDEF

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Doğalgaz sektöründe mal/hizmet üreten firmalar, ısıtma ve baca sistemleri üreten sanayi kuruluşları, doğalgaz dağıtım firmaları, ve kamu kurumlarında ısıtma birimlerinde istihdam edilirler

 

Program Profili

 

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programının en önemli amacı; yaşam boyu eğitim ilkesiyle, bilgi çağı ve iş yaşamının gereklerine uygun ve çağdaş öğretim yöntemleri ile yaşam becerileri kazandırmaya yönelik bir eğitim hizmeti sunmaktır. Bu doğrultuda yetişen öğrencilerimizin, sahip olduğu donanımı kullanan, araştıran, ülke ve mesleğinin gelişmesine katkıda bulunmayı arzulayan, alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyen, özgün fikirlere sahip ve çözümleyici bireyler olarak yetişmelerini sağlamak istenmektedir.

 

 

Tarihçe

Programımız ilk defa 2019-2020 öğretim yılında öğrenci almıştır.

Kazanılan Derece

Eğitimini başarıyla tamamlayanlara ön lisans diploması verilir.

 

Kabul Koşulları

Programa kabul şartları, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir. Programlara ayrıca, yatay geçiş yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir. Bu geçişler bir yönerge ile düzenlenmiştir ve öğrenciler farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapabilirler.

Üst Kademeye Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar Dikey Geçiş Sınavı’ndan yeterli puana sahip olmaları koşuluyla üniversitelerin " Makine Mühendisliği ” lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, başarısız notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması gerekmektedir. Bu programda 30 gün staj zorunluluğu bulunmaktadır.

İstihdam Olanakları

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı mezunları, özel sektör ve kamu kuruluşları olmak üzere başta Şehirlerdeki yetkili doğalgaz dağıtım şirketlerinde ,doğalgaz tesisatı yapan mühendislik bürolarında ve tüm resmi kurumlarda görevini en iyi bir şekilde yapabilecek elemanlardır.

Program Öğrenme Çıktıları

1             Tesisat İşçiliği yapmak

2             Boru Kaynakçılığı yapmak

3             Temel Elektrik İşçiliği yapmak

4             Teknik Resim çizmek

5             Kat Kalorifer Tesisatı yapmak

6             İşletme kurma ve işletmeyi geliştirme işlemleri ile ilgili yeterlikleri kazandırmak

7             Bireysel Doğalgaz Tesisatı Montajı Yapmak

8             Merkezi Doğalgaz Tesisatı Montajı Yapmak

9             Bilgisayar Destekli Teknik Resim Çizmek

10           Tesisat Meslek Resim Çizmek

11           İklimlendirme Sistemlerini Kurmak

12           İş Güvenliğini sağlamak

13           Doğalgaz Boru Hattı Tespiti Yapmak

14           Proje Hazırlamak

15           Doğalgaz Dağıtım Hattı Yapmak

16           Periyodik Bakım ve Arıza Onarımı Faaliyetlerini Yapmak

17           Standart ve Kalite İlkelerine Uymak

18           Malzeme seçimi ve Muaynesi Yapmak

19           Termodinamik ve Isı İletimi Hesaplamaları Yapmak

20           Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemi Kurmak