Halıcılık ve Kilimcilik Programı

Tanıtım ve Amaç

Çözgü iplikleri üstüne ayrı bir desen ipliği ile değişik şekillerde düğüm atılarak ,aralardan birkaç sıra atkı (veya Argaç, Geçgi) ipliği geçirilip sıkıştırılarak aynı yükseklikte veya yer yer farklı yüksekliklerde kabartmalı olarak kesilmiş havlı yüzlü olan dokumalara "Halı"denir

Halı sözcüğü "Kalı "dan gelmekte olup, "Kalı; çeyiz ve geline verilen mehir" anlamındadır. Halı sözünün kökü olan kalı; kalmak mastarından gelmekte olup, çeyiz uzun zaman kalıcı bir şey olduğundan zamanla kalı sözü doğrudan doğruya çeyiz yerine kullanılır olmuştur.

İnsanların önceleri çözgü ipliklerine uçları dışarı sarkan renkli yün ve tiftikleri düğümleyerek, hayvan postunu taklit ettikleri ve giderek bunlardan asıl halıya geçtikleri sanılmaktadır. Tüyleri kesilmeyerek uzunca bırakılan bu yaygılara "Hopan " Ağrı yöresinde ise "Geve,Tülü" denilmektedir.

Halının vatanı 30 ile 45 kuzey enlem dereceleri arasındaki Asya’yı kuşatan dağlık yüksek yaylaların bulunduğu bölgeyi kapsamaktadır. İklim bakımından geceleri serin ve kışları sert olan bu bölgede halıya fazla gereksinim duyulmuştur. Türkiye’de bu halı kuşağı içerisindedir.

Halılar ve kilimler dokunan bölgelerin yaşam koşullarını, beğenilerini ve kültür ögelerini yansıtırlar. Böyle olunca da günden güne makineleşen bir dünyada insani unsur taşıyan değerlerin en iyi şekilde yaşamsal devamlılığını sağlamak, var olan veya yok olmaya yüz tutmuş değerlerin en iyi şekilde gelecek kuşaklara aktarılması görevini yapacak kurum ve kişiler arasında üniversiteler, bu alanda yetişmiş teknik bilgi ve beceriye sahip kişileri yetiştiren kurumlar olarak ön plana çıkmaktadır.

Bu alanda teknik bilgi ve beceri ile donatılmış elemanlar yetiştirmeyi hedefleyerek 2003-2004 öğretim yılında açılan Halıcılık ve Kilimcilik Programı; 10 adet halı ve 10 adet kilim tezgahı olan üretim atölyesi ve 3 (Üç) öğretim elemanı ile öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.


Halı Kilim ve Eski Kumaş 

Halıcılık ve Kilimcilik Programı öğrencileri, Deneysel Atölye (Halı Tasarımı, Kilim tasarımı,Halı ve kilim bakım onarım), Halı / Kilim Tarihi, Halı / Kilim /-Dokuma Teknikleri ve Uygulaması, Tekstil Lifleri, Doğal Boyalar gibi teorik ve uygulamalı branş derslerini alan mezunlarımız özel ve kamu kuruluşlarında Halı ve Kilim teknikeri olarak çalışabilirler.
 İlgili Sektörler Ve İş Olanakları

Ülkemiz için önemli bir ihracat potansiyeline sahip olan halıcılık sektörde, iyi yetişmiş halı ve kilim teknikerlerin iş bulma olanakları oldukça fazladır. Halı ve kilim teknikerleri, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Halk Eğitim Merkezlerinde, özel dokuma fabrikalarında, özel işletmelerde çalışırlar veya kendi iş yerlerini açabilirler.
 Başka Bölümlere Geçiş İmkanı

Güzel sanatlar fakültelerinin Halı Kilim ve Eski kımaş desenleri bölümleri, Dekoratif sanatlar Öğretmenliği, Çiçek Örgü dokuma Öğretmenliği, Nakış Öğretmenliği, Geleneksel Türk El Sanatları, Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği, Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği gibi lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.