Harita ve Kadastro Programı

Genel Bilgi

Meslek Yüksek Okulumuz, Ülkemizin ekonomi, sanayi alanları başta olmak üzere toplumun ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun, çağdaş yaşamın gereği olan bilgisayar teknolojileriyle donanmış, bilgi ve beceri sahibi kaliteli ara eleman ihtiyacına cevap verecek elemanları yetiştirmek ve bilimsel çalışmalar ile sosyal ve kültürel değişime öncülük ederek bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik olarak kalkınmasına da destek sağlamayı misyon edinmiştir.

Edinilen Unvan

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doğrudan veya dolaylı olarak konum bilgisine yada haritaya ihtiyaç duyan resmi kurum ve özel sektör kuruluşlarında "Harita Kadastro Teknikeri" unvanı ile istihdam edilirler.

Yeterlilik Düzeyi:

Bölümümüzde eleştirel düşünebilen, uygulama becerisine sahip, öz değerlendirme yapabilen, kendi öğrenme süreci üzerinde söz sahibi olabilen bireylerin yetiştirilmesine önem verilmektedir. Öğrencilerin mesleki yazılım ve ölçüm aletlerinin kullanım becerisini geliştirmesine yönelik bir program uygulanmaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.)

Bu programdan mezun olan öğrenciler DGS sınavı ile "Harita Mühendisliği" lisans programına geçiş yapabilmektedir.

Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk

Ulusal yeterlilik sistemi üç Bologna süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.

Programın Hedefleri

Harita Kadastro programı, her ölçekte harita üretimi ve mühendislik projelerinin araziye uygulanması için gerekli olan mesleki bilgileri teorik ve uygulamalı dersler ile öğrencilere aktarmayı hedeflenmektedir.

Örneklerle Mezunların İş Profilleri

Harita üretimi yapan kamu kurum ve kuruluşları, üretilmiş haritaları kullanarak kamu hizmetlerini gerçekleştiren kamu kurum ve kuruluşları, her türlü mühendislik amaçlı çalışmada yer alan özel sektör firmaları, konum bilgisine dayalı bilgi sistemlerinin oluşturulması üzerine çalışan firmalar, konum bilgilerini düzenlemeye yönelik yazılım geliştiren firmalar.

Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı

Bu programdan mezun olarak ön lisans diploması almaya hak kazanan öğrenciler DGS sınavı ile "Harita Mühendisliği" lisans programına geçiş yapabilmektedir.

Programın Amaçları

Harita Kadastro Programının amacı kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre, harita ve kadastro alanında meslek elemanı yetiştirmektir. Öğrencilerimize, başta mühendislik çalışmaları olmak üzere farklı uygulama alanlarının ihtiyaç duyduğu her ölçekteki harita üretimini ve mühendislik projelerinin araziye uygulanması için gerekli olan mesleki bilgileri teorik ve uygulamalı dersler ile aktarmak hedeflenmektedir. Eğitim programı, teknolojik gelişmeler paralelinde değişen ve yenilenen ihtiyaçlara cevap verecek şekilde güncel tutularak hazırlanmaktadır.

 

Sınav Ve Değerlendirme Kuralları

Vize %40 Final %60

 

Mezuniyet Koşulları

En az 2,0 not ortalamasına sahip olmak ve stajı tamamlamak.