İç Mekan Tasarımı Programı

 

T.C.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

TASARIM BÖLÜMÜ

İÇ MEKAN TASARIMI PROGRAMI

 

<<PROGRAM HAKKINDA>>

 

Sanat ve Tasarım, toplumsal yaşamın temelini oluşturan sürecin bir ürünüdür. İç Mekan Tasarımı da bu alanın önemli disiplinlerinden bir tanesidir. İç Mekan Tasarımı Programı, yapıların iç mekanlarının düzenlenmesi konusunda gerekli tasarımları gerçekleştirmek için sanat, mimarlık ve teknoloji kavramlarını aynı potada eriterek çağdaş çizim ve sunum teknikleri kullanarak nitelikli projeler oluşturulmasının her aşamasını içeren, yurt içi ve yurtdışında geniş ve etkin bir yere sahip konulardan biridir.

Günümüzde insanlar, yaşadıkları mekânları estetik, fonksiyonellik ve teknolojiyi bir arada kullanarak kendi kültür ve geleneklerine ait özgün tasarımları geliştirmekte ve uygulamaktadır. Kalite ve rekabetin oldukça yoğun yaşandığı, gelişen teknoloji ile tüketici ihtiyaçlarının sürekli değiştiği günümüzde İç Mekan tasarımı alanında tasarımcı ve uygulayıcı olarak istihdam edilecek bireylere kazandırılacak mesleki yeterlikler bu bağlamda büyük önem kazanmıştır.

İç Mekan Tasarımı programının amacı; değişen tüketici ve üretici ihtiyaç ve gereksinimleri sonucu sanat ve teknolojiyi kullanarak teknik çizim yapabilen, tasarladığı mekanların gerçekleştirilmesi için gerekli bilgi ve teknik donanımı uluslararası standartlarda edinmiş, bağımsız tasarlama ve çalışma güvenine sahip, aynı zamanda iyi bir takım oyuncusu olma uyumu gösterebilen, mesleki sorumluluk ve etik kuralların bilincinde, çağdaş tasarımcılar yetiştirmektir. Bu maksatla; İç Mekan Tasarımı konusunda gerekli temel bilgi, beceriye sahip, evrensel ve bilimsel eğitimi temel alan, teorik bilgileri pratikle birleştirebilen, mesleğin gereklerini yerine getirebilen, alanında sorunları algılayan, çözüm üretebilen, teknolojik gelişmeleri izleyen, etik değerlere, takım çalışmasına ve sorumluluk duygusuna sahip İç Mekan Tasarımı teknikerleri yetiştirmek hedeflenmiştir.

İç Mekan Tasarımı programında iki yıllık ön lisans düzeyinde teorik ve uygulama ağırlıklı eğitim verilmektedir. İç Mekan Tasarımı programında verilen eğitim ve öğretim; teorik, uygulama, proje ve atölye çalışmaları şeklinde sürdürülmektedir. Programı başarı ile tamamlayıp mezun olan öğrencilere İç Mekan Tasarımı programında ön lisans diploması ve İç Mekan Tasarımı teknikeri unvanı verilir.

 

<<PROGRAM BİLGİLERİ>>

 

Tarihçe

Tasarım bölümü İç Mekan Tasarımı programı Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna bağlı olarak 2019 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

İç Mekan Tasarımı programı öğrencileri, derslerini başarıyla tamamladıktan ve diğer koşulları yerine getirdikten sonra ön lisans diploması almaya hak kazanırlar. Bu program mezunları “İç Mekan Tasarımı Teknikeri” unvanı alırlar.

Kabul Koşulları

Lise ve dengi okul mezunu olmak ve ÖSYM tarafında yapılan TYT (Temel Yeterlilik Testi) sonucunda yeterli puanın alınarak yerleşmiş olması gerekmektedir.

Üst Kademeye Geçiş

 Programdan mezun olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavından (DGS) yeterli puan alması durumunda aşağıdaki lisans derecelerinden birine dikey geçiş yapabilir ve öğrenim görebilirler.

Lisans Dereceleri;

· İç Mimarlık

· İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

· Mimarlık

· Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

· El Sanatları

· Geleneksel Türk Sanatları

· Tezhip Sanatı

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin programı tamamlaması için toplam 120 AKTS zorunlu ve seçmeli derslerini başarı ile tamamlamalı ve genel not ortalamasının 100 üzerinde en az 60 olması gerekmektedir. Bu programda 30 iş günü endüstriye dayalı staj yapılması gerekmektedir.

Kariyer Olanakları

İç Mekan Tasarımı programından mezun olan öğrenciler; İç Mimarlık ofislerinde, mobilya fabrikalarının tasarım bölümlerinde, Restorasyon firmalarında proje elemanı olarak, mimarlık ve mühendislik bürolarında çizim elemanı veya tasarımcı olarak, maket yapım bürolarında vb. sektörlerde yönetici, yönetici asistanı, yetkili, kontrolör olarak istihdam edilebildikleri gibi kendi iş yerlerini de açabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl/yıl içi sınavları ve derse bağlı diğer çalışmalar ile yarıyıl/yıl sonu sınavı puanları 100 üzerinden verilir. Yarıyıl/yıl içi çalışmaların ders notuna etkisi %40, yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavının etkisi ise %60 ağırlığında olur.

Program Hakkında Detaylı Bilgiler

İç Mekan Tasarımı programı ile ilgili daha detaylı bilgileri Bingöl Üniversitesi Bologna Süreci kısmından öğrenebilirsiniz.

Bologna Süreci kısmındaki bilgilere erişim için sırasıyla; Bingöl Üniversitesi > Bologna Süreci > Akademik Birimler > Ön Lisans > Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu > İç Mekan Tasarımı yolunu takip ederek ulaşabilirsiniz.