İnşaat Teknolojisi Programı

Tarihçe

İnşaat Teknolojisi Programı Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulunda yer alan programlardan biridir. Programda 1 (bir) Dr.  Öğretim Üyesi 3 (üç) öğretim görevlisi bulunmaktadır. Programa her yıl 45 adet Gündüz ve 45 adet Gece olmak üzere 90 öğrenci kabul edilmektedir.

Kazanılan Derece

Programda verilen derslerin tümünü (toplam 120 AKTS) başarıyla tamamlayan ve 100 üzerinden en az 60 not ortalaması elde eden, mesleki stajını da tamamlayan öğrencilere İNŞAAT TEKNOLOJİSİ alanında ön lisans diploması verilir. Verilen bu diploma derecesi, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında beşinci seviye eğitim düzeyine karşılık gelmektedir.

Kabul Koşulları

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)' de yeterli puan

Üst Kademeye Geçiş

Mezuniyet Koşulları

Programda verilen derslerin tümünü (toplam 120 AKTS) başarıyla tamamlayan ve 100 üzerinden en az 60 not ortalaması elde eden ve 30 iş günü mesleki stajını tamamlayan öğrencilere

Mezunların İstihdam Profilleri

İnşaat teknikerleri; baraj, yol, havaalanı, konut vb. yapı inşaatlarında aktif olarak görev alan, kontrollük hizmeti veren firmalar ile kamu ya da yerel yönetimlerin doğal kaynak, ulaştırma/karayolu, yapı bölümleri ve malzeme test laboratuvarlarında teknik eleman olarak çalışan meslek grubunu oluşturmaktadır. Karayolu, köprü, baraj, havaalanı, su getirme/ dağıtma sistemleri ve konutlardan ticaret merkezine kadar tüm yapıların planlama, proje, yapım ve kontrol aşamalarında teknik eleman olarak önemli bir rol oynamaktadırlar

Ölçme ve Değerlendirme

  • Sınavlar 100 puan üzerinden ölçülür.
  • Bir dersten başarılı olmak için yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, ders başarı puanının en az 60 olması gerekir.
  • Alınan bütün derslerin başarılmış olması ve Akademik not ortalamasının en az 60 olması gerekir.

Genel Bilgiler

İnşaat Teknolojisi programının amacı, mimari projeyi yorumlayıp, uygulayabilen, gerektiğinde proje tasarımı ve çizimini tek başına yapabilen, bilgisayar kullanmasını bilen, özellikle mimari-betonarme konularındaki paket programlarla tasarım ve çözümleme yapabilen, Autocad ve Word, Excel gibi çok amaçlı programlara hâkim, inşaat malzemelerinin özellikle çimento ve betonun özelliklerini bilen, beton karışım hesabı yapan, keşif, metraj, hakediş düzenleyebilen, topografya, aplikasyon konularında bilgili, arazi ölçümü yapabilen, edindiği teorik bilgileri staj döneminde pekiştiren, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden ara elemanlar yetiştirmektir.

İki yıllık programdan mezun olan öğrencilerimiz,inşaat teknikeri unvanı ile özel mühendislik–mimarlık bürolarında, inşaat şirketlerinde, yapı denetim kuruluşlarında ve kamu sektöründe (Bayındırlık, DSİ, Karayolları, Belediyeler vb.) çalışma olanaklarına sahiptir. Bununla birlikte tüm inşaatların sürveyanlık hizmetlerini görmeye, mesuliyeti mühendis ve mimarlarca yüklenilmiş her türlü inşaatta yardımcı kontrol elemanı ve şantiye şefi yardımcılığı yapmaya yetkilidir. İnşaat sektörü, proje, imalat ve kontrol aşamalarında teorik yönden donanımlı ve uygulama becerisine sahip yetişmiş ara elemana ihtiyaç duymaktadır.

İki yıllık ön lisans programı teorik ve uygulamalı derslerle yürütülmektedir.

Misyon ve Vizyonumuz

Bilginin zamanla yarıştığı bir çağda; değişen bilimsel ve teknolojik şartlara uyum sağlayabilen, öğrenmeyi bilen ve yaşayan araştırmacı ve yenilikçi, sorumluluk ve inisiyatif sahibi girişimci, takım çalışmasına yatkın birer "tekniker" yetiştirmektir.

İnşaat sektörünün özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki önemi nedeniyle; teoriyi uygulamaya aktarabilen, teknik ve genel konular arasında denge kurabilen, her türlü teknolojik gelişmeye uyum sağlayabilen ihtisas sahibi elemanların yetiştirilmesi görevini Bingöl Meslek Yüksek Okulu İnşaat Programı, kendine ilke edinmiştir.

Her alanda liderliği hedefleyen ülkemizin, bu hedefine ulaşmasında, Bingöl Meslek Yüksek Okulu olarak sürekli katkıda bulunmak, özgürlükçü, yenilikçi ve araştırmacı bir kurum anlayışımızla, bilimsel ve çağdaş bir eğitim kalitesine ulaşmak, kendimizi aşmak ve sürekli yenilemek, bilgiyi üreten ve bilgisini paylaşan bir okul olmaktır.

Bu amaçla; teknolojiyi izleyen değil, onu kullanmayı ve üretmeyi bilen bir birim haline gelmektir.

Mesleki Eğitimi Tamamlama Olanakları

İnşaat Teknolojisi ön lisans programını başarı ile bitiren öğrenciler, ÖSYM’nin yaptığı Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları halinde,

*İnşaat Mühendisliği,

*Yapı Öğretmenliği

*Yapı Tasarımı Öğretmenliği

gibi bölümlere kayıt yaptırma hakkına sahip olacaklardır. Bu bölümlerde uygulanacak intibak ve lisans tamamlama eğitiminin den sonra öğrencilere dört yıllık lisans diploması verilecektir.