Laborant ve Veteriner Sağlığı Programı

VETERİNERLİK BÖLÜMÜ

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK PROGRAMI

Genel Bilgiler

Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü Laborant ve Veteriner Sağlık Programı 2009 - 2010 eğitim-öğretim yılında ön lisans öğrencisi alarak eğitim-öğretime başlamış olup, programda alanında uzman 5 Dr. Öğretim Üyesi ve 2 Öğretim Görevlisinden oluşmakta olup programın genel kontenjanı Birinci Öğretim için 60 ve İkinci Öğretim için 30’dur.

 

Programın Amacı

Laboratuvarlar ve Veterinerlik hizmeti verilen alanlarda ihtiyaç duyulan yetişmiş personel açığını kapatmaktır. Bununla beraber, Veteriner Hekimliğin çalışma alanı içerisine giren laboratuvarlar, hayvan besleme ve yetiştirme, kültür ve pet hayvanları yetiştirme, koruyucu aşılama, suni tohumlama konularında deneyimli, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kamu ve özel laboratuvarlarda gıda ve patolojik analizleri yapabilen, salgın ve paraziter hastalıklarla mücadele edebilen, klinik muayene ve operasyonlarda veteriner hekime yardımcı olabilecek düzeyde nitelikte teknik personel yetiştirmektir. Böylece kamu ve özel sektörde laboratuvar, veteriner ve hayvancılık hizmetleri alanında faaliyet gösteren kuruluşlarının daha etkin ve verimli çalışmaları bakımından ihtiyaç duyulan eğitimli elemanların karşılanması sağlanmış olacaktır.

 

Mezuniyet Koşulları

Laborant ve Veteriner Sağlık Programının öğrenim süresi 4 yarıyıldan oluşmakta olup bu süre içerisinde öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin toplamda 120 AKTS kredisi ve 30 iş günü stajlarını başarı ile tamamlayarak, 100 üzerinden en az 60 genel not ortalamasına sahip olan öğrencilerimize 2 yıllık ön lisans mezunu statüsünde Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri unvanı verilmektedir.

 

Akademik İlerleme Olanakları

Laborant ve Veteriner Sağlık Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) giriş koşulları sağlayan ve başvuruları kabul edilen adaylar sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir yetenek sınavına alınırlar. Yerleştirmede, adayların yetenek sınavında elde ettikleri puanlar ile adayların akademik not ortalamaları göz önünde tutularak belirlenen Ön Lisans Başarı Puanı dikkate alınır. Akademik not ortalamalarından elde edilecek Ön lisans Başarı puanlarının sınav puanlarına katılarak Dikey Geçiş Sınavı Puanı ÖSYM tarafından belirlenir ve Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda üst kademeye (Veteriner Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji Bölümlerine) yeterli puan almış olan adaylar ÖSYM tarafından yerleştirilmektedir. Ayrıca ön Lisans diplomasını almaya hak kazanan öğrenciler kendi alanlarındaki kontenjan sınırlaması olmayan açık öğretim lisans programlarına devam etmek isteyenler adaylar, kendi alanlarındaki açık öğretim lisans programlarına doğrudan kayıt hakkı elde ederler

 

Mezunların Çalışma Alanları:

 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı İl ve İlçe Müdürlüklerinde
 • Veteriner klinikleri
 • Kanatlı yetiştiriciliği yapan sektörlerde
 • Pet ve süt hayvancılığı yapan işletmelerde
 • İlaç, aşı, serum ve sağlık araç-gereç üretimi yapan firmalarda
 • Hayvan hastanelerinde
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Enstitülerde
 • Hayvan yetiştiriciliği yapan özel işletmelerde
 • Yem fabrikalarında
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Suni Tohumlama yapan kurum ve kuruluşlarda
 • Gıda ve Yem kalite kontrol laboratuvarlarında
 • Hayvancılık danışmanlık bürolarında
 • Gıda üretimi yapan işletmelerde
 • Yem katkı maddesi üreten ve pazarlayan işletmelerde
 • İlaç deposu departmanlarında
 • Hayvansal ürün işleyen işletmelerde çalışabilirler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri olmak isteyenlerin;

 • Hayvanları seven ve tıp ve biyoloji alanlarına ilgisi olan,
 • Hijyen kurallarına dikkat eden,
 • İletişim yeteneği olan,
 • Dikkatli, sabırlı ve düzenli olan,
 • Bedenen sağlıklı, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
 • Göz ve el koordinasyonunu sağlayabilen,
 • Hayvanlardan, hayvansal atıklardan, kan, idrar ve gaitadan etkilenmeyen,
 • Ekip çalışmasına uyum sağlayabilen,
 • Açık ve kapalı ortamlarda çalışabilen,
 • Köy hayatına, her türlü doğa ve iklim şartlarına uyum sağlayabilen
 • Uzun çalışma saatlerine dayanabilen,
 • İş disiplini ve iş güvenliğine dikkat eden,
 • Hayvan sağlığı hizmetlerinde çalışmasına engel herhangi bir bulaşıcı ve alerjik hastalığı olmayan kişiler olması gerekir.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Çalışma ortamları açık ve/veya kapalı alanlardır. Veteriner Kliniği/laboratuvar çalışmalarının yanı sıra açık veya kapalı alanlarda çoğunlukla hayvan barınaklarının mevcut yapısı gereği çamurlu, kötü kokulu ve tozlu ortamlarda çalışırlar. İş başında mesleklerinin gerektirdiği tulum, çizme, önlük, eldiven, gözlük ve maske gibi özel kıyafetleri giyerler. İş ortamında genel olarak ayakta çalışılır. Çalışmalar bireysel olarak yapıldığı gibi ekip çalışmasını da gerektirmektedir.

Çalışma esnasında dikkatli olmadıkları takdirde zoonoz (hayvanlardan insanlara geçen) hastalıklar ve çeşitli enfeksiyon hastalıklara yakalanabilir veya çeşitli iş kazalarıyla karşılaşabilirler.

Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri; veteriner hekimler ve hayvan sağlığı teknisyenleri ile iş birliği içerisinde çalışırlar.