Makine Programı

BÖLÜM / PROGRAM (ÖNLİSANS)

Adı                                     : Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü/Makine Programı

Meslek Yüksekokulu  : Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Üniversitesi                     : Bingöl Üniversitesi

Yeri                                    : Bingöl/Merkez

KAZANILACAK DERECE

Eğitimini başarıyla tamamlayanlara ön lisans diploması ve makine teknikeri ünvanı verilir.

GİRİŞ KOŞULLARI

Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak, üniversite öğrenci seçme sınavından yeterli puanın alınmış olması gerekir.

HEDEF

Makine Programı teknikerliği endüstriye dayalı talaşlı ve talaşsız üretim metotları, bilgisayar destekli tasarım ve üretim (CAD-CAM-EDM vb), ölçme ve kalite kontrol, hidrolik ve pnömatik sistemler, endüstride kullanılan malzemelerin bakım-onarım teknikleri hakkında bilgi ve beceri kazandıran, işletmede atölye sorumluluğu üstlenebilmesi için yöneticilik formasyonu verilen, alanındaki yenilikleri takip edebilecek seviyede yabancı dil(ingilizce) öğreten teknik bir programdır.

PROGRAM PROFİLİ

Mezun olan öğrenciye Makine Programında ön lisans diploması ve ‘’Tekniker’’ unvanı verilir. Programda kazandırılan mesleki yeterlikler; iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir. Makine programı, temel bilimlere yönelik derslerin yanı sıra tasarım, üretim, malzeme ve ölçme gibi makine alanına özgü teorik ve pratik eğitim öğretim veren bir programdır. Programın ana hedefi, hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgi birikimine, bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilere, aynı zamanda analiz ve sentez yapabilme yeteneğine sahip teknikerler yetiştirmektir.

EĞİTİM SÜRESİ

Makine ve Metal Teknolojileri Makine Programı dört dönem olmak üzere 2 yıllık eğitim süresine sahiptir.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Öğrencilerin mezun olabilmesi için; 120 AKTS’lik(Her dönem için 30 AKTS/ECTS kredi) krediyi tamamlamaları ve üniversite senatosu tarafından belirlenen ağırlıklı not ortalamasını sağlamaları gerekmektedir. Mezuniyet derecesi, müfredatta belirlenen derslerin alınması, 30 iş günü staj uygulamasının ve ağırlıklı not ortalamasının dörtlük not sisteminde en az 2 olarak tamamlanması ve zorunlu dersleri alıp geçmiş olması gerekmektedir.

MEZUNİYET SONRASI İŞ İMKÂNLARI

Makine programından mezun olan öğrenciler; CNC torna/freze tezgâhlarının programlanması ve operatörlüğünde, üretim makinelerinin bakım ve onarımında, fabrikalarda makinelerin yerleşim planlarının hazırlanmasında, kalite yönetim sistemlerinin uygulanmasında, iş takibi, teknik servis ve tanıtım alanlarında görev alabilirler.

 1. Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlilikleri gösteren dersler ve modüller, diploma ekinde belirtilir.
 2. Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir.
 3. Programda kazandırılan mesleki yeterlikler; iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.
 4. Makine programından mezun olan öğrenciler; Her türlü makinenin kullanılması, bunlarla ilgili üretim alanlarında imalata konu olan makine parçalarının bilgisayar destekli tasarım ile tasarlanması ve üretimi (CAD-CAM), bakım ve onarımın yapılması, ölçme ve kalite kontrolün sağlanması, hidrolik ve pnömatik sistemlerle ilgili bilgilere sahip olması, malzeme tanıma ve muayenesi ile ilgili konularda bilgi ve beceri kazandırılması, makine imalat teknik resimlerinin çizilmesi ve bunların ilgili tezgâhlarda talaşlı ve talaşsız imalat metotları kullanılarak işlenmesi ile ilgili konularda çalışacak şekilde yetiştirilmektedir.

DGS ile Dikey Geçiş Yapılabilecek Bölümler / Mezuniyet Sonrası Meslekte İlerleme

Makine ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde aşağıdaki lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler;

 • Endüstri Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
 • Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
 • Enerji Yönetimi
 • Endüstri ve Sistem Mühendisliği
 • Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
 • Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
 • İmalat Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Makine ve İmalat Mühendisliği
 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
 • Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
 • Malzeme Mühendisliği
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Nanoteknoloji Mühendisliği
 • Nanobilim ve Nanoteknoloji
 • Otomotiv Mühendisliği
 • Tarım Makineleri

* 2018 ÖSYM kılavuzunda yer alan bölümlerdir.

*Lütfen 2019 ÖSYM kılavuzunda yer alan dikey geçiş yapılabilen bölümleri inceleyiniz.

 

Dersler;

T.C.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

MAKİNE PROGRAMI DERS MÜFREDATI

 1. SINIF GÜZ YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

T+U

SAAT

Kredi

Z/S

AKTS

MAK1101

KALIPÇILIK

2+0

2

Z

3

MAT1101

MATEMATİK

3+0

3

Z

3

MAK1103

TEKNİK RESİM

3+1

4

Z

4

MAK1105

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

3+0

3

Z

5

MAK1107

İMALAT İŞLEMLERİ-I

2+0

2

Z

3

MAK1109

ÖLÇME VE  KONTROL

2+1

3

Z

3

ENF1101

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

2+1

3

Z

3

 

SEÇİMLİK-I

3+0

3

S

3

 

SEÇİMLİK-II

2+0

3

S

3

AKTS Kredi Toplamı                                                                                                                                 30

1.Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi

MAK1111

TEMEL ELEKTRİK BİLGİSİ

3+0

S

3

3

MAK1113

YAKITLAR VE YANMA

2+0

S

2

3

MAK1115

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİĞİ

2+0

S

2

3

MAK1117

KESİCİ TAKIM TEKNOLOJİSİ

3+0

S

3

3

 

 1. SINIF BAHAR YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

T+U

SAAT

Kredi

Z/S

AKTS

MAK1102

KAYNAK TEKNOLOJİSİ

3+1

4

Z

4

MAK1104

MESLEKİ  MATEMATİK

2+0

2

Z

3

MAK1106

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM

2+1

3

Z

3

MAK1108

DİNAMİK

2+1

3

Z

3

MAK1110

MALZEME TEKNOLOJİSİ I

3+0

3

Z

4

MAK1112

MUKAVEMET

2+1

3

Z

3

MAK1114

İMALAT İŞLEMLERİ-II

2+1

3

Z

4

 

SEÇİMLİK-I

2+0

3

S

3

 

SEÇİMLİK-II

2+0

3

S

3

AKTS Kredi Toplamı                                                                                                                                 30

2.Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi

MAK1116

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

2+0

S

2

3

MAK1118

ISI TRANSFERİ

2+0

S

2

3

MAK1120

MAKİNE MESLEK RESMİ

2+0

S

2

3

MAK1122

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

2+0

S

2

3

 1. SINIF GÜZ YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

T+U

SAAT

Kredi

Z/S

AKTS

AİT2211

ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ-I

2+0

2

Z

2

TRD2211

TÜRK DİLİ-I

2+0

2

Z

2

YDİ2211

YABANCI DİL-I

2+0

2

Z

2

MAK2201

HİDROLİK VE PNÖMATİK

2+1

3

Z

4

MAK2201

MESLEKİ UYGULAMALAR-I

0+4

2

Z

5

MAK2205

MAKİNE ELEMANLARI

2+1

3

Z

3

MAK2207

MALZEME TEKNOLOJİSİ II

2+1

3

Z

4

 

SEÇİMLİK-I

3+1

4

S

4

 

SEÇİMLİK-II

2+0

2

S

4

AKTS Kredi Toplamı                                                                                                                                 30

1.Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi

MAK2213

MESLEKİ YABANCI DİL

2+0

S

2

4

MAK2215

TERMODİNAMİK

3+1

S

4

4

MAK2217

İLETİŞİM VE ETİK

2+0

S

2

4

MAK2219

İÇTEN YANMALI MOTORLAR

3+1

S

4

4

 

 1. SINIF BAHAR YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

T+U

SAAT

Kredi

Z/S

AKTS

AİT2212

ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ-II

2+0

2

Z

2

TRD2212

TÜRK DİLİ-II

2+0

2

Z

2

YDİ2212

YABANCI DİL-II

2+0

2

Z

2

MAK2202

MESLEKİ UYGULAMALAR-II

0+4

2

Z

5

MAK2203

MESLEKİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

3+1

4

Z

5

MAK2204

MESLEK EĞİTİMİ

3+2

4

Z

5

MAK2209

DOĞALGAZ TEKNOLOJİSİ

2+1

3

Z

3

MAK2211

GÜÇ AKTARMA ORGANLARI

2+1

3

Z

3

OSD2202

Üniversite Ortak Seçmeli Ders

 

 

 

3

AKTS Kredi Toplamı                                                                                                                                 30

 

Ders İçerikleri;

T.C

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

 

DERS KODU

DERS ADI

(T      U       K     AKTS)

MAK 1101 

KALIPÇILIK

                    ( 2       0         2        3 )

Delme kalıp tasarımı ve kalıp elemanlarının yapım resimlerinin çizimi. Delme kalıp elemanlarını işleme. Delme kalıbı elemanlarının montajı. Delme kalıbını deneme. Bağlama kalıp tasarımı ve kalıp elemanlarının yapım resimlerinin çizimi. Bağlama kalıp elemanlarını işleme. Bağlama kalıbı elemanlarının montajı.

 

 

 

DERS KODU

DERS ADI

(T      U       K     AKTS)

MAT 1101

MATEMATİK

                     (3       0         3          3  )

Cebir kavramı, Polinom kavramı ve polinomlarla işlemler, Oran ve orantı kavramları ve uygulamaları, Denklem  kavramı, Eşitsizlik kavramı, Toplam sembolü, çarpım sembolü, Dizi, sonlu dizi ve sabit dizi, dizilerin eşitliği, Sayı dizilerinde dört işlemle, Aritmetik dizi, Geometrik dizi, sonsuz geometrik, Temel geometri, Çokgenler, Çember ve daire, Geometrik cisimler, Koordinat sistemleri, Konikler, Temel trigonometri, Trigonometrik fonksiyonlar, Fonksiyonlarda temel işlemler, Fonksiyon çeşitleri, Parabol ve grafiği.

DERS KODU

DERS ADI

(T      U       K     AKTS)

MAK 1103

TEKNİK RESİM

                   ( 3        1        4        4)

Teknik  resmin endüstrideki yeri ve önemi, çizim araç gereçleri, yazı ve rakamlar, çizgi ve çeşitleri, geometrik çizim yapmak, görünüş çıkarma ve izdüşümü kavramının tanım ve sınıflandırılması, izdüşümü düzlem çeşitleri, ölçülendirme yapmak, perspektifin tanımı ve önemi, tek ve iki görünüşle ifade edilen parçaların perspektifini çizme, üç görünüşle ifade edilen parçaların perspektifi, dairenin perspektifi, kesit almanın tanımı ve önemi, kesit çizgileri ve açıları, tarama ilkeleri, kesit uygulamaları, toleranslandırma, yüzey işleme işaretleri.

 

DERS KODU

DERS ADI

( T      U       K     AKTS)

MAK 1105

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

                    ( 3      0         3         5)

Giriş (Birim sistemleri ve dönüşümler, Temel kavramlar); Statik(Kuvvet, bileşenlere ayırma, bileşke, Moment ve denge şartları, Ağırlık merkezi, Basit mesnetler, kirişler, tepki kuvvetleri); Kinematik(Doğrusal hareket, Bağıl hareket); Dinamik(Kuvvet etkisinde hareket, Sürtünme (statik, dinamik)); Enerji, iş, güç(Enerji ve türleri, dönüşümler, İş, güç, verim); Basit makineler, mekanik yarar, hız oranı ve verim ilişkisi., Akışkanlarda basınç (Basınç, tanımlar ve kanunlar, Sıvı ve gaz basınçlarının ölçülmesi); Elektrik, Tanımlar ve ölçme, Direnç, Seri ve paralel bağlama, Ohm kanunu

 

 

 

 

DERS KODU

DERS ADI

(T      U       K     AKTS)

MAK 1107

İMALAT İŞLEMLERİ I

                     (2       0        2        3 )

Eğe, kesici çeşitleri, ölçme, kontrol ve markalama aletleri, kesme ilkeleri ve çeşitleri. Malzemeye uygun kesme takımları, ayaklı zımpara taşı tezgâhları, matkap bileme, Matkap çeşitleri, matkap uç açıları, delinecek parça ve matkapların malzeme özellikleri, delik delme işlem sırası, devir hesabı. Rayba, kılavuz, pafta çeşitleri, vida tarakları, kılavuz ve pafta ile vida açma işlem sırası. Torna tezgâhı çeşitleri, kısımları, tornalama çeşitleri, aynalar, yataklar, kesici takımlar. Torna kalemleri, çeşitleri, punta matkabı, devir sayısı ilerleme miktarı hesapları, alın ve silindirik tornalama işlem sırası. Yüzey pürüzlülüğü, kanal kalemi çeşitleri, açıları, bilenmesi, ölçü aletleri,  konik tornalama yöntemleri, koniklik hesabı, koniklik ölçme mastarları.  Matkap çeşitleri, kademeli delik delme esasları, tırtıl çeşitleri. Vida çeşitleri, mastarları, vida kalemi çeşitleri, kör deliğe vida açma, vidalarda ağız sayısı. Makine raybası çeşitleri, tornada raybalama teknikleri, iş parçası rayba eş eksenli bağlama tekniği. Freze tezgâhları, yüzey frezeleme çakıları, çakı bağlama elemanları, talaş derinliği ve ilerleme hızı hesapları, frezeleme yönleri, iş parçasını paralel bağlama, kanal ve cep freze çakı çeşitleri, kanal frezeleme emniyet tedbirleri, delik büyütme aparatları, faturalı delik büyütme, frezede basit bölme, bölme aparatları. Taşlama tezgâhları, taşlama taşı çeşitleri ve özellikleri, dengeleme metotları, taşın bağlama teknikleri, taş bileme tekniği.

 

DERS KODU

DERS ADI

(T      U       K     AKTS)

MAK 1109

ÖLÇME VE KONTROL 

                     (2       1         3        3 )

Kumpaslar, Mikrometreler, Açı ölçümü, Yüzey pürüzlülüğü, ölçümü, Vidaları ölçmek, Dişli çarkları ölçmek, Mastarlar ve optik camlarla yüzey kontrolü yapmak, Şekil tolerans kontrolü yapmak, Boyut tolerans kontrolü yapmak. Kalite kontrolün tanımı ve önemi, Kalite kontrol çeşitleri, İlk parça ve vardiye kontrol metodu, İstatistiki Kalite kontrol ve Büyük gurubu temsil eden örnek parçalar metodu.

 

DERS KODU

DERS ADI

(T      U       K     AKTS)

ENF 1101

 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 

                   ( 2       1          3         3 )

Bilgisayar Temel Kavramları, İnternet ve Servisleri, Windows 7, MS Word, MS Excel, MS Powerpoint kullanımı

 

DERS KODU

DERS ADI

(T      U       K     AKTS)

MAK 1111

TEMEL ELEKTRİK BİLGİSİ

                    (3       0        3          3  )

Elektriğin oluşumu ve özellikleri, Akım, gerilim, iş, güç tanımları, Temel Elektrik Birimleri ve Ölçümü, Elektriğin Üretim Şekilleri. doğru akım ve alternatif akımın tanımı ve özellikleri, Dirençler ve bağlantı şekilleri, Elektrik Devresi, Devre Bileşenleri. Elektrik tesisatında kullanılan elemanlar, Temel elektrik yasaları. Ohm Kanunu, Doğru akım özellikleri, doğru akım kaynakları, Alternatif akım özellikleri, alternatif akım kaynakları, Transformatörler, Elektrik motorları, Kondansatörler.

 

 

 

DERS KODU

DERS ADI

(T      U       K     AKTS)

MAK 1113

YAKITLAR VE YANMA

                    (2        0        2         3  )

Yakıtlar, Yakıt türleri, Özellikleri, Kullanım alanları, Yakıtların analizi, Yakıtların gösterilişi, Hava, Özellikleri, Nemli hava, Oksijenin belirlenmesi, Nemin bulunması, Yakıt ve hava karışımının özellikleri, Tutuşma sıcaklıkları, Yanma sınırları, Alev sıcaklıkları, Alev ilerleme hızı, Alev oluşumu, Alev tipleri, Alevin özellikleri, Alev hataları, Alevin geri tepmesi, Alevin kopması, Yakma teknolojileri, Kazanlar, Yanma ile ilgili tanımlar, temel reaksiyonlar, Yanma verimi ve yakıtların ısıl değer hesapları

 

DERS KODU

DERS ADI

(T      U       K     AKTS)

MAK 1115

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ   

                     (2        0       2         3  )

Araştırma konularının seçimi, kaynak araştırması yapımı, araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi, araştırma sonuçlarının rapor haline dönüştürülmesi, sunuma hazırlık yapılması ve sunum.

 

DERS KODU

DERS ADI

(T      U       K     AKTS)

MAK 1117

KESİCİ TAKIM TEKNOLOJİSİ

                  (   3      0         3         3 )

Talaş kaldırma mekaniği ve talaş oluşumu, İşlenebilirlik kavramı ve işlenebilirlik parametrelri, Takım ömrü ve takım ömrü modelleri, Talaş kaldırmada kesme kuvvetleri, kuvvet ölçümü, Kesme parametrelerinin talaş kaldırmaya etkileri, Isı ve sıcaklık dağılımı, sıcaklığın takım üzerine etkileri, Yüzey pürüzlülüğü ve ölçülmesi, yüzey kalitesinin hesaplanması, Kesici takım malzemeleri, İdeal takım özellikleri, takım geometrisi, talaş açısının etkileri, İş parçası malzemelerine göre ISO takım normları, Kesici takım seçim kriterleri ve takım seçimi, Yanaşma açısı, neğatif ve pozitif takımlar, köşe radyüsünün etkileri, Kesici takım kaplama yöntemleri ve kaplamanın etkileri, Kesici uç ve takım tutucu standartları

DERS KODU

DERS ADI

(T      U       K     AKTS)

MAK 1102

KAYNAK TEKNOLOJİSİ

                    ( 3       1         4        4)

Elektrik ark kaynağı; Elektrik ark kaynağı ile düz dikiş çekmek ;Kaynak makinesi ve ekipmanlarını kaynağa hazırlamak ve ark oluşturmak, Yatay konumda düz dikiş çekmek, Yatay konumda yan yana dikiş çekmek, Elektrik ark kaynağı ile küt, küt ek kaynağı yapmak, Elektrik ark kaynağı ile yatay konumda köşe kaynakları yapmak, Profil boruların alın kaynağını yapmak, Boru ve profillerin flanş kaynağını yapmak. TIG kaynağı; Tig ile yatay pozisyonda kaynak yapmak: Küt ek kaynağı yapmak, Köşe kaynağı yapmak. Tig ile pozisyon kaynağı yapmak. Gaz ergitme kaynağı;  Oksi-gaz ile küt ek kaynağı yapmak: Kenet eki (telsiz birleştirme) yapmak, yatayda sağdan sola (alev önde)  küt ek kaynağı yapmak, yatayda  soldan sağa (alev arkada)  küt ek kaynağı yapmak, Oksi-gaz ile küçük çaplı boruların ve profillerin kaynaklarını yapmak: Küçük çaplı boruların alın kaynağını yapmak, Oksi-gaz ile sert lehimleme yapmak: Aynı özellikteki gereçlere sert lehim yapmak, farklı özellikteki gereçlere sert lehim yapmak.. MIG/MAG kaynağı, Mig-Mag ile yatay pozisyonda kaynak yapmak: Küt ek kaynağı yapmak, Köşe kaynağı yapmak, Mig-Mag ile yan pozisyonda kaynak yapmak: Yan (duvar) alın kaynağı yapmak, Yan -V- kaynağı yapmak,  Mig-Mag ile küt boru ve profil kaynağı yapmak.

 

 

DERS KODU

DERS ADI

(T      U       K     AKTS)

MAK 1104 

MESLEKİ MATEMATİK

                   ( 2       0         2           3  )

Hesap makinesının problem çözümlerinde kullanılması, birimler ve dönüşümleri,Makine elemanlarını mukavemet hesaplamalarında: kompleks sayılar, logaritma, lineer denklem sistemleri ve matrisler, türev ve integral, diferansiyel denklem uygulamaları.

 

DERS KODU

DERS ADI

(T      U       K     AKTS)

MAK 1106

BİLGİSAYAR DESTEKLİ CİZİM

                   (   2      1        3        3 )

Ekran düzenleme ve çizim yardımcı komutlarıyla, BDÇ yazılımını çalıştırma seçeneklerini seçme, ekran görüntü ve çizim ayarlarının yapma ve BDÇ yazılımını kapatma, temel çizim komutlarını kullanarak çizim yapma ve koordinat sistemlerini kullanma, çizim komutlarını kullanarak teknik resim çizme ve çizimlere  yazı ekleme, çizim komutlarını kullanarak teknik resim çizme,  çizimlere yazı ekleme, düzenleme komutlarını kullanabilme, çizim elemanlarının özelliklerini değiştirme, çizim elemanlarını çoğaltma, ölçülendirme ayarlamasını yapma, ölçülendirme komutlarını kullanma, ölçüleri değiştirmek, yüzey işleme işareti eklemek ve tolerans ekleme,  BDÇ yazılımları arasında 2B (iki boyutlu)  veri transferi yapabilme, 2B (iki boyutlu) veri transferi için dosya uzantılarını kullanma, çıktı alınarak tanımlanmış yazıcı seçimini yapma, çıktı almada kullanılacak kâğıt boyutunun seçimini yapma, çıktı alınacak alanı belirlemek, yazdırma ölçeğini seçebilme.

 

DERS KODU

DERS ADI

(T      U       K     AKTS)

MAK 1108

DİNAMİK 

                     (2      1        3          3  )  

Genel Eğrisel Hareket, Birden Fazla Maddesel Noktanın Bağımlı Hareketi, Hareket Denklemleri, Rijit Cismin Hareketi, Rijit Cismin Düzlemsel Kinematiği (Ötelenme, Sabit Bir Eksen Etrafında Dönme), Genel Düzlemsel Hareket,  Rijit Cisimlerin Kinetiği (Eğrisel Ötelenme), Hareket Denklemleri: Sabit Eksen Etrafında Dönme Hareket Denklemleri İle İlgili Uygulamalar, Titreşim Teorisi. Titreşim Teorisi İle İlgili Uygulamalar

 

DERS KODU

DERS ADI

(T      U       K     AKTS)

MAK 1110  

MALZEME TEKNOLOJİSİ-I   

                   ( 3       0          3        4)

Teknik alanda kullanılan malzemeler ve genel özellikleri,  Atomik yapı, Atomlar arası bağlar, Kristal kafes sistemleri, Katılaşma ve ergime ile ilgili temel kavramlar, Saf ve alaşım halindeki metallerin katılaşma ve soğuma eğrileri, Katılaşma esnasında dendrit ve tane oluşumu Kristal kusurlar, Saf metal, Ara faz veya bileşik ve katı çözelti, Sıvı durumda birbiri içerisinde her oranda çözünen, kısmen çözünen ve sıvı ve katı durumda birbiri içerisinde hiç çözünmeyen alaşımlar, Katı hal dönüşümleri, Saf demirin soğuma eğrisi ve alotropik değişim, Demir sementit faz diyagramı ve demir sementit faz diyagramındaki dönüşümler, Yumuşatma tavı, Normalizasyon tavı, Küreselleştirme tavı, Gerilme giderme tavı, Su verme sertleştirmesi, Martenzitik yapı, Izotermal dönüşüm diyagramları, Menevişleme, Karbürleme ile yüzey sertleştirme, Nitrürleme ile yüzey sertleştirme, Alevle yüzey sertleştirme, Endüksiyonla Sertleştirme. Alaşımlı ve alaşımsız çeliklerin standart gösterimleri,

 

 

DERS KODU

DERS ADI

(T      U       K     AKTS)

MAK 1112

MUKAVEMET

                   (  2      1         3        3  )

Uzama etkisindeki elemanlar, Burulma momentine maruz elemanlar, Eğilme momentine maruz elemanlar, kesme ve eğilme moment diyagramları, Birleşik mukavemet hallerine maruz elemanlar, Burkulma yükleri altındaki elemanlar.

 

DERS KODU

DERS ADI

(T      U       K     AKTS)

MAK 1114

İMALAT İŞLEMLERİ-II  

                    ( 2      1         3          4 )

Kare vida tanımı ve özellikleri, kare vida açma teknikleri, kare vida kesicileri, kare vida kesicilerin tezgâha bağlanması, kare vida çekmede göz önüne alınacak hususlar. Trapez vida tanımı ve özellikleri, trapez vida açma teknikleri, trapez vida kesicileri, trapez kesicilerin tezgâha bağlanması, trapez vida çekmede göz önüne alınacak hususlar. Yuvarlak vida tanımı ve özellikleri, yuvarlak vida açma teknikleri, yuvarlak vida kesicileri, kesicilerin tezgâha bağlanması, vida çekmede göz önüne alınacak hususlar. Çok ağızlı vida tanımı ve özellikleri çok ağızlı vida açma teknikleri, çok ağızlı vida kesicileri, kesicilerin tezgâha bağlanması, vida çekmede göz önüne alınacak hususlar. Yayların tanımı,  özellikleri, çeşitleri, kullanım alanları, yay hesaplama, tornada yay sarma. Kaçık merkezli tornalama işleminin tanımı, kaçık merkezli tornalama işleminde dikkat edilecek hususlar, kaçık merkezli (eksantrik ) iş parçasının kullanıldığı yerler. Özel Tornalama İşlemleri, pens çeşitleri ve özellikleri, penslerle tornalama, mengeneli ayna tanımı ve özellikleri, mengeneli aynada tornalama, iş kalıpları ve özellikleri, iş kalıpları ile tornalama, düz dişli çarkın tanımı ve kullanım yerleri, düz dişli çark hesaplamaları, modül freze çakısını seçmek, düz dişli çark imalat teknikleri, modül kumpası ile açılan dişlinin kontrolü, helis dişli çarkın tanımı ve kullanım yerleri, helis dişli çark imalat teknikleri, helis dişli çark hesaplamaları, modül freze çakısını seçmek, modül kumpası ile açılan dişlinin kontrolü.

 

DERS KODU

DERS ADI

(T      U       K     AKTS)

MAK 1116

 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI 

                    (2       0          2        3 )

İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesi, Kaza oluşumu ve çeşitleri, Meslek Hastalıkları ve korunma yolları, Ergonomi, Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliği, İş güvenliğinde Koruyucular, İlkyardım kuralları, Yangın ve Patlamalarda güvenlik önlemleri, İş Hukuku ve yönetmelikleri, İş Güvenliği Soruşturması.

 

DERS KODU

DERS ADI

(T      U       K     AKTS)

MAK 1118

ISI TRANSFERİ

                    (2        0        2         3 )

 Isı geçişinin tanıtımı. İletim, taşınım ve ışınımla ısı geçişinin özel yasaları. Dikdörtgen, silindirik ve küresel koordinatlarda ısı iletiminin genel denklemi. Devamlı rejimde bir boyutlu ısı iletimi. Isı üretimi olan katı cisimlerde ısı geçişi. Genişletilmiş yüzeylerde ısı geçişi. Zamana bağlı ısı geçişi. Taşınımla ısı geçişi. Sınır tabaka kavramı. Süreklilik, momentum ve enerji korunum denklemleri. Laminer ve türbülanslı dış ve iç akışlarda ısı geçişi. Doğal taşınımla ısı geçişi. Isı değiştiricileri ve hesap yöntemleri. Işınımla ısı geçişinin temel kavramları. Siyah ve gri yüzey ışınımları, Yüzeylar arasında ısıl ışınım ve şekil katsayıları. Net ışınım ve elektriksel benzeşim yöntemi. Işınım perdeleri.

 

DERS KODU

DERS ADI

(T      U       K     AKTS)

MAK 1120

MAKİNE MESLEK RESMİ

                     (2       0         2        3 )  

Sökülebilen birleştirme elemanları, Sökülemeyen birleştirme elemanları, Emniyetli bağlama, elemanları, Hareket Elemanları, Güç İletme Elemanları, Montaj resim ve detay resim kavramları, Montaj ve detay resmi çizmek, Montaj ve montaj sırası, Montaj resim ve detay resim uygulamaları, Montaj ve detay resim antetleri, Kroki çizmek.

 

DERS KODU

DERS ADI

(T      U       K     AKTS)

MAK 1122

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

                    (2       0         2         3 )

 Rekabet ve kalite kavramları, kalitenin tarihsel gelişimi ve kalite guruları, Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve İlkeleri, Organizasyonlarda kalite kültürü ve faaliyetlerdeki kalite sorumlulukları, sürekli iyileştirme (Kaizen), kalite maliyetleri, Toplam Kalite Yönetiminde Tedarikçiler, EFQM Mükemmellik Modeli, Kalite Yönetim Sistemleri, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27000, OHSAS 18001, SA:8000 Standartları

 

 

DERS KODU

DERS ADI

(T      U       K     AKTS)

AİT2211

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I

                    (  2       0         2        2 )

 Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılısını ve Türk İnkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış; Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karsısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkısı, milli mücadele için ilk adım, kongreler yolu ile teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklal Savası’nın yönetimini ele alması, Sakarya Zaferine kadar milli mücadele, Sakarya Savası ve Büyük Taarruz, Mudanya’dan Lozan’a, eğitim ve kültür alanında, milli mücadele, sosyal ve iktisadi alanda milli mücadele.

 

DERS KODU

DERS ADI

(T      U       K     AKTS)

TRD2211

TÜRK DİLİ-I

                   (   2      0         2          2  )

Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme, yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliştirebilme.

 

DERS KODU

DERS ADI

( T      U       K     AKTS)

YDİ2211

YABANCI DİL-I

                   ( 2      0         2         2)

 Belirteçler; ön hal edatlar: yer, zaman, hareket; tekil ve çoğul isimler, sayılabilir ve sayılamayan isimler, zamanlar, geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman yapıları, kipler, will, should, should not, must, must not, can, karsılaştırmalı yapılar, adıllar, kisi adılları, iyelik adılları, sıfatlar, olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümleleri, bağlaçlar.

 

DERS KODU

DERS ADI

(T      U       K     AKTS)

MAK 2201  

HİDROLİK VE PNÖMATİK

                    ( 2      1          3        4)

Hidrolik Devre Elemanlarını Tanımak, Hidrolik Devre Şeması Oluşturmak, Hidrolik Sistemlerin Arızalarını Tespit Etmek, Hidrolik Arızaları Gidermek, Pnömatik Devre Elemanlarını Tanımak, Pnömatik Devre Şeması Oluşturmak, Elektropnömatik Sistemler Oluşturmak, Pnömatik Sistemlerin Arızalarını tespit Etmek,  Pnömatik  Arızaları Gidermek, Sistemlerin peryodik kontrollerini yapmak, Sistemlerin Peryodik Bakımlarını Yapmak, Arıza  Tespiti Yapmak, Arızalı Makinenin Onarımı

 

DERS KODU

DERS ADI

(T      U       K     AKTS)

MAK2201

MESLEKİ UYGULAMALAR-I 

                    (0       4          2        5 )

Kamu veya özel kuruluşlardaki üretim ve hizmet süreçlerini işyerinde uygulamaktır.

 

DERS KODU

DERS ADI

(T      U       K     AKTS)

MAK 2205

MAKİNE ELEMANLARI

                  (  2       1          3        3)

  Sökülebilen bağlantı elemanları, kamalar ;tanım ve çeşitleri, pimler ;tanımı kullanıldığı yerler ve çeşitleri, vidalar; tanımı elemanları ve sınıflandırılması, cıvata ve somunlar;tanımı ve çeşitleri, perçinler;  tanımı çeşitleri ve standartları , geçmeli bağlantılar; genleşme ,büzülme,sıcak geçme,  Mil ve akslar  , kavramalar;tanımı ,çeşitleri ve kullanıldığı yerler,kayış –kasnaklar tanımı ,çeşitleri ve kullanıldığı yerler,dişli çarklar ,tanımı ,çeşitleri ve kullanıldığı yerler   Yatak elemanları,tanımı ve çeşitleri

 

DERS KODU

DERS ADI

(T      U       K     AKTS)

MAK 2207

MALZEME TEKNOLOJİSİ-II

                   (   2     1         3        4 )

Soğuk ve Sıcak Şekillendirme işlemleri, Haddeleme, Elastik, plastik deformasyon ve kırılma, Numune örneği alma, kalıplama, taşlama ve parlatma, dağlama, Mikroskoplar ve mikroskopla yapısal değerlendirme,  Malzeme Muayane Yöntemleri, Tahribatsız muayene yöntemleri; Görsel muayene yöntemi, Penetrant sıvı ile muayene yöntemi, Ultrasonik muayene yöntemi, X ışını ile muayene yöntemi, Manyetik muayene yöntemi. Tahribatlı muayene yöntemleri; Çekme deneyi ve sonrası elde edilen gerilme uzama eğrisi, Sertlik ölçme metotları, Darbe deneyi sonrası kırılma enerjisi, Yorulma deneyi sonrası S-N diyagramı, Sürünme deneyi, Demir dışı alaşımlar ve özellikleri.

 

DERS KODU

DERS ADI

(T      U       K     AKTS)

MAK 2213

MESLEKİ YABANCI DİL

                    ( 2       0         2        4)

Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı, Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı, Makine İmalatı Alanında Sıklıkla Kullanılan Terim, Kelime ve Kavramlar, Makine imalat atölyesinde kullanılan el aletleri, Makine imalat atölyesinde kullanılan tezgahlar ve elemanları, Temel Tanımlama Kalıpları, Temel Tanımlama Kalıpları, Sayısal Değer ve Miktarlar, Matematiksel Terimler ve Dört Temel Işlem, Matematiksel Terimler ve Dört Temel Işlem, Şekiller ve Renkler, Bir, iki ve Üç Boyutlu Şekiller, Düz ve Eğri Kenarlı Şekiller, Açılar.

 

DERS KODU

DERS ADI

(T      U       K     AKTS)

MAK 2215

TERMODİNAMİK 

                    ( 3      1         4        4)  

 Termodinamik ve enerji, boyut ve birimler, sistem ve kontrol hacmi, sistemin özellikleri, hal ve denge, hal değişimleri ve çevrimler, sıcaklık ve termodinamiğin sıfırıncı yasası, basınç, termodinamik problemleri çözme tekniği, enerji dönüşümleri, iç enerji, ısı enerjisi, iş ve enerji geçişi, işin mekanik biçimleri, termodinamiğin birinci yasası, enerji dönüşüm verimleri, saf madde ve basınç-özgül hacim-sıcaklık diyagramları, özelik tabloları, ideal gazlar, kapalı ve açık sistem çözümlemesi, entalpi ve özgül ısılar, termodinamiğin ikinci yasası, ısı makineleri, soğutma makineleri, ısı pompaları, tersinir ve tersinmez hal değişimleri, Carnot çevrimi, entropi, ekserji, ikinci yasa verimi.

 

DERS KODU

DERS ADI

(T      U       K     AKTS)

MAK 2217   

İLETİŞİM VE ETİK

                    (2       0         2          4 )

İletişimin tarifi ve türleri, temel iletişim kavramları, toplum ve birey yönünden iletişimin önemi, iletişim türleri ve kıyaslamaları, sözlü iletişim, sözlü iletişim ilkeleri, sözlü iletişim teknikleri ve uygulanmaları, sözlü iletişimin günlük hayattaki etkileri, yazılı iletişim: yazı türleri, kurum içi yazı türleri, genel amaçlı iş mektupları, form ve anket gibi özel amaçlı yazılar, meslek hayatında iletişim, iletişim tekniklerini meslek gruplarına uygulayabilme, grafik iletişim, grafik ve şemalarin kullanım amaçları, teknolojik araçlar kullanarak iletişim, kullanılan araç gereçlerin işlevlerini yorumlama, teknolojik araçların sağladığı kolaylıklar

 

DERS KODU

DERS ADI

(T      U       K     AKTS)

MAK 2219

İÇTEN YANMALI MOTORLAR

                    (3       1         4          4)

 İçten yanmalı motorların sınıflandırılması ve çalışma prensipleri, İdeal çevrim analizleri, Yakıt-Hava çevrimleri, Gerçek çevrimler, Motor yakıtları, İçten yanmalı motorlarda yanma.

 

DERS KODU

DERS ADI

(T      U       K     AKTS)

AİT2212

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

                    (2       0         2          2  )

 Kurtuluş mücadelesi, Sakarya savası, Büyük taarruz, Mudanya'dan Lozan'a Cumhuriyetçilik ve Halifelik, takriri sükûn dönemi ve demokrasi, milliyetçilik, laiklik ilkesi, Türkiye'nin gündemi.

 

DERS KODU

DERS ADI

(T      U       K     AKTS)

TRD2212  

TÜRK DİLİ-II

                    ( 2      0          2         2 )

Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu tanıyabilme, noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme, doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme.

 

DERS KODU

DERS ADI

(T      U       K     AKTS)

YDİ2212

YABANCI DİL-II 

                   ( 2      0         2          2 )   

Zamanlar, şimdiki zaman, geniş zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman yapıları, kipler; might, could, can, must, may; zarflar, yer, yön, amaç, hal zarfları; sıfatlar, sıfatların sırası, karşılaştırma, üstünlük belirten yapılar; edilgen yapı, şimdiki, geniş, geçmiş, gelecek zamanda edilgen yapı, şart cümlecikleri, sıfat tümceleri, aktarım cümleleri, fiil yapıları, to,-ıng, isim cümlecikleri, zarf cümlecikleri, karşılaştırmalı yapılar.

 

DERS KODU

DERS ADI

(T      U       K     AKTS)

MAK2202

MESLEKİ UYGULAMALAR-II

                  ( 0       4         2         5 )

Kamu veya özel kuruluşlardaki üretim ve hizmet süreçlerini işyerinde uygulamaktır.

 

DERS KODU

DERS ADI

(T      U       K     AKTS)

MAK 2203

MESLEKİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

                   ( 3       1         4        5)

 Piyasada yaygın kullanımı olan bir CAD programının iki(2D) ve üç(3D) boyutlu çizimler ve modellemeler ile ilgili komutları öğretilir, öğretilen komutlarla parça modelleme ve montaj modelleme uygulamaları yapılır. Yapılan çizimler yazıcı ya da çizici yardımıyla kâğıda dökülür ya da bir başka programa veri olarak transfer edilir.

 

DERS KODU

DERS ADI

(T      U       K     AKTS)

MAK 2204

MESLEK EĞİTİMİ 

                   (3        2        4          5 )

Öğrencinin mesleki eğitimine yönelik kariyer planlaması yapabilmesi, mesleğine yönelik bir konuyu çalışması, araştırması, raporlaması ve sözlü olarak sunması.

 

 

DERS KODU

DERS ADI

(T      U       K     AKTS)

MAK 2209 

DOĞALGAZ TEKNOLOJİSİ

                   ( 2       1          3        3) 

Doğalgaz proje bilgisi, doğalgaz hattı topraklama kuralları, tranşe hattı ve katodik koruma teknikleri, ana kesme vanası, Doğalgaz ve Tesisatında kullanılan vanalar, bina dağıtım hattı, doğalgaz besleme hattı.

 

DERS KODU

DERS ADI

(T      U       K     AKTS)

MAK 2211

GÜÇ AKTARMA ORGANLARI 

                   ( 2       1         3        3)

 Genel Bilgiler ve Kavramlar, Hidrolik Kavramlar ve Tork Dönüştürücüler, Standart Vites Kutuları, Planet Dişli Sistemleri, PDS (Overdrive), Otomatik Vites Kutuları, Şart,Diferansiyel ve Akslar, Alternatif Çekiş Sistemleri ve Aktarma Organları

 

DERS KODU

DERS ADI

(T      U       K     AKTS)

OTO2212 

ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ DERS

                    (0       0         0          3 )