Otomotiv Teknolojisi Programı

T.C.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Bölüm ve Programa İlişkin Temel Bilgiler

Üniversite: Bingöl Üniversitesi

MYO: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bölüm: Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü

Program: Otomotiv Teknolojisi Programı

Öğrenim Düzeyi: Önlisans

Adres: Bingöl Üniversitesi, Meslek Yüksekokulları Yerleşkesi, Merkez/BİNGÖL

 

Program Hakkında

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü/Otomotiv Teknolojisi Programı, Bingöl Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulmuş olup; ilk kez 2019 - 2020 eğitim-öğretim yılında, öğrenci alımına başlayacaktır.

Otomotiv Teknolojisi Programı; gerek üretim ve gerekse satış sonrası hizmet kademelerinde, otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünün çağın beklentilerini karşılayacak kalite ve hizmet felsefesine uygun olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla iki yıllık öğrenim veren bir yükseköğretim programıdır.

2019 - 2020 eğitim-öğretim yılı için alınacak öğrenci kontenjanı, 30+1 olarak belirlenmiştir. Programın öğretim dili Türkçe’dir. Hazırlık sınıfı olmayıp; öğrenciler, öğretime doğrudan 1. sınıftan başlatılacaktır. Eğitim-öğretim süresi; toplam dört yarıyıldan oluşmak üzere 2 yıldır.

Amaç ve Hedefler

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ilk kez öğrenci alımına başlayacak olan Otomotiv Teknolojisi Programımız; gelişen ve sürekli değişim içerisinde olan otomotiv endüstrisi ve otomotiv sanayi kuruluşları ile ilişkili diğer sektörlerin, üretim ve satış sonrası hizmetler kademelerinde yönetici/mühendis ile işçi arasındaki nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılayabilecek Otomotiv Teknikerleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Güncel teknolojiye adaptasyonu sağlanmış ve piyasanın ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip Otomotiv Teknikerlerine olan piyasa talebi oldukça yüksektir. Programımızdan mezun olacak, Otomotiv Teknikerlerinin almış olduğu eğitim; kendisine başkalarıyla ilişki kurmanın gerekliliğini öğretecek, yüksek seviyede uygulama becerisine sahip olmasını temin edecek, ileri teknoloji gelişmeleri ve enformasyon teknolojilerindeki çağdaş eğilimleri bilmesini sağlayacaktır. Ayrıca programımızda verilecek eğitim ve öğretimin yanı sıra, öğrencilerin misyon ve vizyonlarının gelişmesi amacıyla güncel ve gelişen teknolojik yenilikleri takip edebilmeleri açısından teknik geziler düzenlemek için; otomotiv alanında faaliyet gösteren bir takım işletmelerle iş birliği sağlamak üzere çalışmalar sürdürülmektedir. Ayrıca bu iş birliğinin kapsamında programımızdan mezun olacak öğrencilere başta bölgemiz olmak üzere ülkemiz genelinde istihdam kaynakları sağlanacağı öngörülmektedir. 

 

Programın Yürütülmesine İlişkin Bilgiler

Öğrenciler her yarıyıl/yıl akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Öğrencinin kayıt yenileyebilmesi için, yürürlükteki mevzuata göre ödemesi gerekiyorsa; öğrenim katkı payını ödemesi ve yönetmeliğe uygun olarak ders kaydını yaptırması gerekir. Bir dersten veya uygulamadan yarıyıl/yılsonu ve varsa bütünleme sınavlarına girebilmek için; öğrencinin teorik derslerin en az % 70’ine, uygulamalı derslerin ise en az % 80’ine devam etmiş olması gerekir. Herhangi bir dersin yarıyıl/yıl içi değerlendirilmesi en az bir ara sınav olmak koşuluyla ödev, uygulama ve diğer çalışmalardan oluşabilir. Ara sınavların başarı notuna katkısı % 40, yarıyıl/yılsonu sınavının başarı notuna katkısı % 60’tır. Ödev ve uygulama sınavları ayrı bir ara sınav olarak değerlendirilebilir veya ara sınav veya yılsonu sınavlarına dâhil edilerek hesaplanabilir.

 

Staj Hakkında

Otomotiv Teknolojisi Programı’nda öğrenim gören öğrencilerin; mezun olabilmeleri için, makine ikmal atölyelerine veya otomotiv kademelerine sahip kamu kurum ve kuruluşlarında, otomotiv ana sanayi fabrikalarında, otomotiv yan sanayi fabrikalarında, otomotiv özel ve yetkili servislerinde, 30(otuz) iş gününden oluşan yaz stajını yapmaları gerekmektedir. Öğrencilerin stajlarını yapabilmeleri için; bir takım fabrika, kurum, kuruluşlar ve otomotiv alanında faaliyet gösteren işletmeler ile  iş birliği sağlamak adına çalışmalar sürdürülmektedir.

 

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet için; öğrencilerin, 120 AKTS’lik(Her dönem için 30 AKTS/ECTS) krediyi tamamlamaları ve Bingöl Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen ağırlıklı not ortalamasını sağlamaları gerekmektedir. Mezuniyet derecesinin kazanılması için; Otomotiv Teknolojisi Programı eğitim-öğretim müfredatında belirlenmiş olan derslerin alınması, 30 iş günü süresinden oluşan staj uygulamasının tamamlanması, ağırlıklı not ortalamasının dörtlük not sistemine göre en az 2(iki) olarak tamamlanması ve zorunlu dersleri alıp başarı ile geçmiş olması gerekmektedir.

 

Mezunların Kazanacağı Diploma Derecesi ve Unvan Hakkında

Otomotiv Teknolojisi Programı’nda, eğitim ve öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere önlisans diploması ve “Otomotiv Teknikeri” unvanı verilmektedir.

 

İstihdam Olanakları

Otomotiv Teknolojisi Programı ön lisans mezunları, Otomotiv Teknikeri unvan ve sorumluluğu ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte özel sektör işletmelerinde istihdam edilebilmektedir. Bunların yanı sıra Otomotiv Teknikerleri; kendi işletmelerini kurarak, kendi işletmelerinde mesleki faaliyetlerini icra etmek suretiyle istihdam kaynaklarını geliştirebilmektedir.

 • Kamu kurum ve kuruluşlarında; makine ikmal kademelerinde, otomotiv ile ilgili tüm kademelerde istihdam edilebilmektedir.
 • Özel sektör işletmelerinde ise; ana ve yan sanayi otomotiv fabrikalarının hemen hemen tüm kademelerinde tekniker karşılığı sayılabilecek unvan ve sorumluluklarda görev almaktadır. Genellikle üretim ve montaj hatlarında otomotiv teknikerlerinin sayıca yoğun olarak bulundukları ve üretim çalışmalarında etkin rol oynadıkları, mühendis, planlamacı ve yöneticilerle işçiler arasında iletişim ve irtibatı sağladıkları, kalite çemberlerinde ekip lideri olarak görev aldıkları, eğitim çalışmalarında alt kademelerdeki personelin işbaşı eğitimlerinde eğitmen olarak sorumluluk aldıkları görülmektedir. Otomotiv sektörünün üretim kadar önem arz eden bir başka kısmı ise satış sonrası hizmet birimleri olarak adlandırabileceğimiz servisler, satış noktaları ve eğitim merkezleridir. Otomotiv teknikerlerinin bu birimlerde aldıkları sorumluluk üretim sisteminin seri üretimden yalın üretime geçmesi ve müşteri odaklı kalite, satış prensiplerinin hayat bulması sonucu daha da artmıştır. Bu birimlerde; grup liderliği, servis yöneticiliği, satış grup liderliği, garanti ve yedek parça yöneticiliği, servis atölye yöneticiliğinden, personel eğitimlerine kadar birçok alanda sorumluluk ve görev almaktadırlar. Daha detaylı tanımlanacak olursa:

Otomotiv Teknikerleri, özel sektör kuruluşlarında çoğunlukla; otomotiv ana sanayi ve yan sanayi fabrikalarında, otomotiv yetkili ve özel servislerinde, motosiklet ve marin motorların üretim veya bakım-onarım işlerinde, otomotiv ekipman/tezgah/cihaz kullanım alanlarında, otomotiv komponent imalat endüstrisinde, ölçme ve kontrol cihazlarının kullanım alanlarında ve gaz yakıt dönüşüm işletmelerinde operatör veya formen olarak istihdam edilmektedir. Tüm bunlarla birlikte; teknik resim okuma-çizme gerektiren proje ve tasarım işlerinde teknik eleman, otomotiv alanında taşıt ve yedek parça satış işletmelerinde müşteri temsilcisi ve satış elemanı, eksperlik işletmelerinde hasar danışmanı, araç muayene istasyonlarında muayene teknik elemanı veya formen, ür-ge ve ar-ge ofislerinde teknik eleman, iş makinaları üzerine üretim ve satış sonrası bakım-onarım hizmeti veren işletmelerde teknik eleman veya formen,  tarım makinaları alanında üretim ve satış sonrası bakım-onarım hizmeti veren işletmelerde teknik eleman veya formen olarak istihdam edilmektedir.

 • Kendi işyerlerinin kuran Otomotiv Teknikerleri ise çoğunlukla, taşıt tadilat projelendirme işlerinde teknik çizim, motor veya aktarma sistemi alanlarında çeşitli endüstriyel ürünlerin bakım-onarım hizmetleri, oto boya ve kaporta hizmetleri, oto elektrik ve elektronik onarım hizmetleri, gaz yakıt dönüşüm hizmetleri, taşıt mekanik sistemlerinde bakım-onarım hizmetleri, otomotiv ekspertiz hizmetleri gibi alanlarda mesleklerini icra etmektedir.

 

Ayrıca tüm bunların yanı sıra yakın zamanda seri üretimine başlanılacak olan yerli otomobilin imal edileceği ana sanayi fabrikası ile yine yerli otomobil projesi için komponent üretimi gerçekleştirmek üzere kurulacak olan yan sanayi fabrikalarında, Otomotiv Teknikerleri istidam edilebilecektir.

 

DGS ile Lisans Tamamlama Olanakları

Otomotiv Teknolojisi Programı’ndaki önlisans öğrenimini başarı ile tamamlamış olan mezunlar;
ÖSYM tarafından uygulanan DGS’nda (Dikey Geçiş Sınavı) yeterli başarıyı sağladıkları takdirde, aşağıda sıralanmış olan* lisans bölümlerine geçiş yapabilme hakkına sahiptir.

 

(* Kaynak: 2018 – DGS/TABLO-2. Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları)

 

 • Otomotiv Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Endüstri ve Sistem Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • Enerji Yönetimi
 • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
 • Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
 • Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
 • Uçak Gövde - Motor Bakım