Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı

Tarihçe

Program ilk öğrencilerini Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü bünyesinde 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında almıştır.

Kazanılan Derece

Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan ikinci kademe (second cycle) ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”'nde tanımlanan "5. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; aynı zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)”nde tanımlanan "5. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.

 

Kabul Koşulları

Türk vatandaşlığına sahip öğrenciler, SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Programına Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucuna göre kabul edilirler. Ayrıca öğrenciler Sınavsız Geçiş Sistemine göre ÖSYM tarafından yerleştirmeleri yapılır. Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir.

 

Üst Kademeye Geçiş

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Giriş Sınavı’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak üst kademeye kabul edilmektedirler. Ayrıca Ön Lisans diplomasını almaya hak kazanan öğrenciler Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Lisans Programlarına 3.sınıftan itibaren sınavsız kayıt hakkına sahiptirler.

 

Mezuniyet Koşulları

Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı Ön Lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için, · Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak · 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir · 30 iş günü (8 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması

 

İstihdam Olanakları

Bu bölümden mezun olanlar SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ unvanı alırlar. Bu programı başarıyla tamamlayan Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı mezunları; üniversitelerin Gıda Mühendisliği Fakültelerinin laboratuvarlarında, Veteriner Fakültelerinin Besin Hijyeni ve Teknolojisi araştırma-uygulama laboratuvarlarında, Sağlık Bilimleri Fakültelerinin beslenme ve diyetetik bölümü laboratuvarlarında, Ziraat Fakültelerinin Tarımsal Biyoteknoloji bölümünün araştırma-uygulama laboratuvarlarında, Fen-Edebiyat Fakültesi biyoloji ve kimya bölümlerinde, meslek yüksekokulları laboratuvar vb. birimlerinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı gıda kontrol genel müdürlüğü laboratuvarlarında, tarımsal işletmelerin il ve ilçe teşkilatlarında, TÜBİTAK, gıda kontrolü ile ilgili özel laboratuvarlarda, özel gıda işletmelerinde, gümrüklerde, süt ve çeşitli gıda üretimi yapan işletmeler ve marketlerde görev yapabileceklerdir.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı eğitim-öğretim süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. Ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir. Ara Sınav Final Sınavı Telafi Sınavı Kısa Sınav Ödev Değerlendirme Rapor Sunma Bilgisayarla Sunum Yapma Belge Sunma Öğrencilerin, Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir.