Tekstil Teknolojisi Programı

Tarihçe

İlk defa 2009-2010 eğitim öğretim yılında öğrenci almıştır. Uygulama faaliyetleri için program bünyesinde konfeksiyon atölyesi bulunmaktadır. Atölye faaliyetleri sayesinde sektörün taleplerine cevap verebilecek nitelikte güncel bilgilerle donatılmış bireylerin yetişmesi sağlanmaktadır.

Kazanılan Derece

Yükseköğretimde, Tekstil Teknolojisi Programı alanında 120 AKTS (ECTS) kredilik birinci düzey (kademe) sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tekstil Teknolojisi Programı alanında Ön lisans derecesine sahip olunur. Alınacak bu mezuniyet belgesi ile endüstride Tekstil Teknikeri unvanı ile görev yapılır.

Kabul Koşulları

  1. a) Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak (Yabancı ülkelerin liselerinden alınan diplomaların Milli Eğitim Bakanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)
  2. b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (YGS1), veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucu Bingöl Üniversitesi Meslek Yüksek Okullarına kayıt hakkı kazanmış olmak veya ön kayıt sistemi ile öğrenci alındığında o öğretim yılı için geçerli olan puana ve/veya şartlara sahip olmak.

Üst Kademeye Geçiş

Tekstil Teknolojisi programı öğrencileri Üniversitelerin Tekstil Öğretmenliği ve Teknik eğitim fakültelerinin ilgili tekstil bölümlerine ve Tekstil mühendisliği gibi lisans bölümlere dikey geçiş yapabilirler.

Mezuniyet Koşulları

Tekstil programı eğitim planında belirtilen dersleri başarmak ve 30 iş günü olan endüstri eğitimini(stajı) başarıyla tamamlamış olmak.

Mezunların İstihdam Profilleri

Tekstil Teknolojisi Programı müfredatı, büyük oranda Tekstil ve Hazır Giyim sektörüne kalifiye eleman yetiştirmeye yöneliktir. Mezun öğrenciler tekstil sektöründe stilist ve modelist olarak, kesim, planlama, üretim ve kalite kontrol departmanlarında, ustabaşı, şef, müdür yardımcısı olarak kolaylıkla iş bulabilmektedirler.

Ölçme ve Değerlendirme

  • Sınavlar 100 puan üzerinden ölçülür.
  • Bir dersten başarılı olmak için yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, ders başarı puanının en az 60 olması gerekir.
  • Alınan bütün derslerin başarılmış olması ve Akademik not ortalamasının en az 60 olması gerekir. Puanlar Başarı Notu (Harfle) Anlamı 90-100 AA Geçer 85-89 BA Geçer 75-84 BB Geçer 70-74 CB Geçer 60-69 CC Geçer 00-59 FF 

Tanıtım

Türkiye’nin endüstriyel kalkınmasına istihdam olanaklarına ve ticaretine önemli katkıda bulunan tekstil sanayi, teknolojik yenilenme, teknik bilgi ve deneyim birikimi sayesinde ülkemizin en gelişmiş ve modern sanayi kolu haline gelmiştir. Dışa açık yapısında yabancı sanayi ile iç içe çalışmaktadır. Küreselleşen dünyanın önde gelen ülkelerinde Türk tekstil ürünleri kullanılmaktadır.

Tekstil Teknolojisi programı; Tekstil Sanayinin hammaddesi olan ,elyafın elde edilmesinden tüketicinin istediği özelliklere sahip bir materyal haline getirilinceye kadar geçirdiği aşamaları, ipliğin eğrilmesi, iplik yapılması, ipliklerin dokunması veya örülmesi, boyanması, baskı yapılması, bitim işlemleri ile ana malzeme kumaş haline getirildikten sonra , yardımcı malzemeler ile hazır giyim üretim safhalarından geçirilerek kalıp elde etme ve serilme teknikleri, kesim, dikim, paketleme ve sevkıyat ile bitmiş mamul haline getirmeyi kapsamakta, bununla birlikte tasarım eğitimi de verilmektedir.

Amaç

Tekstil Teknolojisi Programının Amacı; sanayicinin beklentilerine uygun temel bilgileri sağlam, bilgiye ulaşmasını öğrenmiş, kendisini yenileyebilen, araştırmacı, analitik düşünce yapısına sahip, sentez yapabilen, meslek ahlakını kavramış, çevresi ile kolay iletişim kurabilen, sorumluluk sahibi, çalışkan Teknikerler yetiştirmektedir.

Tekstil programında okutulan mesleki dersler mevcut kadrolu öğretim elemanları tarafından yürütülmektedir.

İlgili Sektörler Ve İş Olanakları

Tekstil Teknolojisi Programı müfredatı, büyük oranda Tekstil ve Hazır Giyim sektörüne kalifiye eleman yetiştirmeye yöneliktir. Mezun öğrenciler tekstil sektöründe stilist ve modelist olarak, kesim, planlama, üretim ve kalite kontrol departmanlarında, ustabaşı, şef, müdür yardımcısı olarak kolaylıkla iş bulabilmektedirler.

Bingöl Üniversitesi Bingöl Meslek Yüksek Okulu Tekstil Teknolojisi Programı öğrencilerinin endüstriye dayalı öğretim (EDÖ) çalışmalarının amaçladığı hususlar şunlardır;

Birinci ve ikinci yıl ders programları gereğince verilen mesleki bilgileri staj sırasında yapılacak uygulamalar yoluyla geliştirmek ve pekiştirmek.

  • İş hayatına atıldıktan sonra çalışacakları muhtemel iş sahalarındaki organizasyon, düzen ve sistemleri iyi tanımak.
  • İşletmelerde Tekstil ve Hazır Giyim Teknikeri veya konfeksiyon makineleri bakım onarım teknikeri olarak üstlenecekleri yetki ve sorumlulukları tanımak, üst ve alt kademe sorumlusu personel ile uyumlu çalışma alışkanlıklarını ve iyi bir yönetici olma niteliklerini kazanmak, aynı zamanda kendileri için gerekli iyi bir istihdam ortamını hazırlamak.

EDÖ /Staj başlangıç ve bitiş tarihleri Meslek Yüksek Okulu tarafından belirlenir.

Başka Bölümlere Geçiş İmkanı

Tekstil Teknolojisi programı öğrencileri Üniversitelerin Tekstil Öğretmenliği ve Teknik eğitim fakültelerinin ilgili tekstil bölümlerine ve Tekstil mühendisliği gibi lisans bölümlere dikey geçiş yapabilirler.

Tekstil Teknikeri Almış Olduğu Vizyonla Aşağıdaki Faaliyetleri Gösterir

Kalıp hazırlama tekniklerini bilir ve uygular; Model uygulama tekniklerini bilir ve uygular; Triko kalıp hazırlama tekniklerini bilir ve uygular; Hazır giyim ve konfeksiyon makinelerini tanır; Dikim tekniklerini bilir ve uygular; Hayal gücü ve tasarım yeteneği vardır.; Üretim teçhizatını sürekli hazır bir durumda tutar; Makinelerin düzenli olarak koruyucu bakımını yapar; Meydana çıkabilecek sorunlara karşı önceden tedbir alır ve üstlerini uyarır; Kalite kontrol elemanları ile sürekli bilgi alışverişinde bulunur. Bu faaliyetleri düzenli olarak sürdürür; Kendi atölyesindeki malzeme stoklarını takip eder gerektiğinde talep eder veya ettirir; Bulunduğu işletmenin verimliliğini artırmak için çalışmalarda bulunur; Tekstil, hazır giyim ve moda-konfeksiyon konularındaki yenilikleri takip etmeye çalışır.