2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı Kapsamında Projemize Onay Verildi

Yürtücü : İsa ÜSTÜN

Araştırmacı: Ahmet ŞAFAK

Danışman : Öğr. Gör. Hasan POLAT

Proje Adı:  Atık Tuğla Tozu Katkılı Polimer Betonların Bazı Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi

Amaç: Çalışma kapsamında atık tuğla tozu kullanılarak daha hafif, ekonomik ve hızlı priz süresine sahip polimer beton numuneler üretilecektir. Bu kapsamda önerilen projenin amaçları aşağıda sıralanmıştır;

 

  • Atık tuğla tozunun doymamış polimer reçineye farklı oranlarda (%10, %20, %30, %40 ve %50) ucuz dolgu malzemesi olarak kullanılmasıyla ülke ekonomisine kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

  • Ülkemizde önemli yer altı kaynakları yerine dolgu malzemesi olarak atık tuğla tozunun kullanılmasıyla, atık malzemelere alternatif bir kullanım alanı oluşturulması amaçlanmaktadır.

 

  • Atık malzemelerin dolgu malzemesi olarak kullanılmasıyla, ülkemizde önemli sorunlardan biri olan çevre kirliliğinin azaltılması amaçlanmaktadır.