Genel Bilgiler

 

TARİHSEL GELİŞİMİ

Meslek Yüksek Okulumuzun temelini oluşturan Bingöl Meslek Yüksek Okulu 1986 yılında Fırat Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuş olup 2007 yılında Bingöl Üniversitesi’nin kurulmasıyla ilgili yasa gereği Bingöl Üniversitesine bağlanmıştır. Bingöl Üniversitesi Senatosunun teklifi ile 04.02.2010 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurulu toplantısında mevcut Yüksek Okulun isminin Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu olarak değiştirilmesi ve ayrıca Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu adıyla yeni bir meslek yüksek okulunun kurulması 2547 ve 2880 sayılı kanunun 7/B-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür. 16/01/2020 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Bingöl Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu kurulduğundan 13.04.2020 tarihinde Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan kararla, 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 ile 7/h maddeleri uyarınca, Meslek Yüksekokulumuzdan Arıcılık, Bahçe Tarımı, Laborant ve Veteriner Sağlık, Süt ve Ürünleri Teknolojisi, Tarla Bitkileri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programlarının Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokuluna bağlanması ile Mesleslek Yüksekokulumuz  Bilgisayar Programcılığı, Elektrik, Elektronik Haberleşme, Halıcılık ve Kilimcilik, İnşaat Teknolojisi, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Harita ve Kadastro, Mekatronik, Alternatif Enerji Kaynakları, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi, Endüstriyel Kalıpçılık, Makine, Mobilya ve Dekorasyon, Otomotiv Teknolojileri,İç Mekan Tasarımı ve Grafik Tasarımı programları olmak üzere 12 bölüm bünyesinde 16 program ile Eğitim-Öğretim hayatına devam etmektedir.. Meslek Yüksek Okulumuz kadrosunda 3 doçent doktor, 5 doktor öğretim üyesi, 31 öğretim görevlisi ve 7 idari personel olmak üzere toplam 46  personel görev yapmaktadır.

MİSYONUMUZ

Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu olarak misyonumuz; bölgesel ve ulusal ekonominin gelişmesi için kritik önemi olan nitelikli ara kademe elemanı ihtiyacını karşılamak, çağdaş, katılımcı ve konusuyla ilgili akademik olduğu kadar uygulamaya da yönelik eğitim programları düzenlemek; teknolojik ve profesyonel yetkinliğe sahip, zengin ve güncel akademik bilgilerle donatılmış, uluslararası platformda iletişim kurabilecek becerilere ve sosyal bilince sahip, analitik düşünce yeteneği gelişmiş, takım ruhu ve dayanışmayı destekleyen, mesleki ve bireysel gelişime açık, katılımcı, dinamik, iş ahlakı, etik ve toplum vicdanına saygı gösteren öğrenciler yetiştirmek; ülkemize ve tüm dünyaya sürdürülebilir, yenilikçi, sorumlu ve yararlı çözümler sunmak yoluyla toplumsal gelişime öncülük etmektir.

VİZYONUMUZ

Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu olarak vizyonumuz Bingöl Üniversitesinin vizyonu temelinde; evrensel, akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen bir yönetim anlayışına sahip, eğitim, araştırma, topluma ve sanayiye yönelik hizmetlerin planlanması ve değerlendirilmesinde paydaşları ile karşılıklı etkileşim içerisinde ve geri bildirime dayanan yenilik ve değişime açık teknolojik bir alt yapıya sahip, bünyesindeki bölümlerin zenginliğinden faydalanarak öğretim elemanlarının ortak çalışmalarını disiplinler arası bilimsel boyuta taşıyan ve bu konuda örnek olan, görev ve sorumluluk alanlarındaki programlarla ilgili etkin ve üretime dönük işbirlikleri yaparak kendi kaynaklarını üretebilen, program alanlarına yönelik bölgesel ve ulusal sektörlerin başvuru kaynağı olarak nitelikli ara kademe iş gücü temini, araştırma–geliştirme ve danışmanlık hizmetlerinde tercih edilen, mesleki ve teknik eğitimde yüksek okul kanalıyla elde ettikleri bilgi ve becerileri kullanarak kendini geliştiren, ekonomiye katkıda bulunan ara kademelerde yetkin eleman (tekniker) yetiştiren bir yüksek okul olmaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Meslek Yüksekokulumuz kalite politikası, Meslek Yüksekokulumuz misyonu ve vizyonu doğrultusunda, stratejik planında belirlediği eğitim ve araştırma kapasitenin geliştirilmesi ve toplumsal katkı alanlarındaki hedeflerine ulaşmada kalite güvence süreçlerini Meslek Yüksekokulumuz tüm akademik ve idari birimlerinde işletmektir. Bu politika kapsamında Meslek Yüksekokulumuz;

  • Mevzuatlar çerçevesinde eğitim-öğretim kalitemizde sürekli iyileştirmeler yapmayı,
  • Akademik personel, idari personel ve öğrencilerle birlikte kalite bilincini tesis ederek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
  • Bölgede saygın ve öncü bir birim olmayı

        Kalite Politikası olarak belirlemiştir.