Bilgisayar Programcılığı


Technology

Tanıtım
Bingöl Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu bünyesinde faaliyet gösteren bölüm gündüz ve gece olmak üzere ikili eğitimden oluşmaktadır. Öğretim ve araştırma faaliyetleri 4 Öğretim Görevlisi tarafından sürdürülmektedir. 
 
Bilgisayar Programcılığı:
  • İki yıl süreli olarak planlanmıştır
  • 30 günlük endüstriye dayalı stajla desteklenmektedir
  • Eğitim programı günümüz ihtiyaçlarına göre hazırlanmıştır
  • Yerel farklılıklara cevap verebilmek için seçmeli dersler ile esneklik sağlanmıştır
Misyon;
Misyonumuz, Gelişen teknoloji ile birlikte iş dünyasının ihtiyaç duyduğu standartlarda mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, kamu ve özel sektörde hizmet pazarlamasında köprü kurabilecek nitelikli eleman yetiştirmek için çağdaş eğitim ortamını sağlamaktır.
 
Vizyon;
Vizyonumuz, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve uygulama alanlarında, gelişen yüksek bilgisayar teknolojilerini kullanarak kaliteli ara insan gücü yetiştirmek, mesleki eğitim standartlarının üzerine çıkarak ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen tanınmış ve saygın bir bölüm olmaktır.