Komisyonlar

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KURUL ÜYELERİ
S. NO

ADI SOYADI         

GÖREVİ
1 Prof.Dr. Mahmut TOPRAK MÜDÜR-BAŞKAN
2 Dr. Öğr.Üyesi Serhat ŞAP MÜD.YRD.ÜYE
3 Öğr.Gör. Dr. M. Nuri KOLAK MÜD.YRD.ÜYE
4 Doç.Dr. İhsan KIRIK BÖL. BAŞK ÜYE
5 Prof.Dr.  Vehbi TÜREL BÖL. BAŞK ÜYE
6 Dr. Öğr. Üyesi Emine ŞAP BÖL. BAŞK ÜYE
7 Dr. Öğr. Üyesi Müslüm EROL BÖL. BAŞK ÜYE
8  Doç.Dr.  Mustafa ALTIN BÖL. BAŞK ÜYE
9 Dr.Öğr. Üyesi Ahmet CAF BÖL. BAŞK ÜYE
10 Öğr.Gör. Dr. M. Nuri KOLAK BÖL. BAŞK ÜYE
11 Öğr.Gör.İbrahim GÜNDÜZ BÖL. BAŞK ÜYE
12 Doç.Hasan POLAT BÖL. BAŞK ÜYE
13 Öğr.Gör. Mevlüde KAN BÖL. BAŞK ÜYE
14  Dr.Öğr. Üyesi Selim DEĞİRMENTEPE BÖL. BAŞK ÜYE
15 MYO Sekr. Musa ARABOĞA RAPORTÖR Meslek Yüksekokul Sekreteri
15 Cemre KAYA MYO Öğrenci Temsilcisi
         
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
S.NO ADI SOYADI GÖREVİ
1 Prof.Dr. Mahmut TOPRAK MÜDÜR-BAŞKAN
2 Dr. Öğr.Üyesi Serhat ŞAP MÜD.YRD.ÜYE
3 Öğr.Gör. Dr. M. Nuri KOLAK MÜD.YRD.ÜYE
4 Doç.Dr. İhsan KIRIK ÜYE
5 Dr. Öğr. Üyesi Müslüm EROL ÜYE
6 Dr. Öğr. Üyesi Emine ŞAP ÜYE
7 MYO Sekr. Musa ARABOĞA RAPORTÖR
         
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE KOMİSYONU
S.NO ADI SOYADI GÖREVİ
1 Prof.Dr. Mahmut TOPRAK Müdür (Kalite Güvencesi Temsilcisi)
2 Dr. Öğr.Üyesi Serhat ŞAP Müdür Yardımcısı
3 Doç.Dr. İhsan KIRIK Makine ve Metal teknolojileri Bölüm Başkanı
4 Prof. Dr. Vehbi TÜREL Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı
5 Öğr.Gör. Dr. M. Nuri KOLAK İnşaat Bölüm Başkanı
6 Dr.Öğr.Üyesi Emine ŞAP Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanı
7 Dr.Öğr.Üyesi Müslüm EROL Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölüm Başkanı
8 Dr.Öğr. Üyesi Mustafa ALTIN Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı
9 Dr.Öğr. Üyesi Ahmet CAF Park ve Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı
10 Doç.Hasan POLAT Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanı
11 Öğr. Gör. İbrahim GÜNDÜZ Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Başkanı
12 Öğr.Gör. Mevlüde KAN El Sanatları Bölüm Başkanı
13 Öğr.Gör. Selim DEĞİRMENTEPE Tasarım Bölüm Başkanı
14 Musa ARABOĞA Meslek Yüksek Okul Sekreteri
15 Cemre KAYA Öğrenci Temsilcisi
         
AKADEMİK DEĞERLENDİRME, KALİTE GELİŞTİRME VE YAYIN KOMİSYONU ÜYELERİ
S.NO ADI SOYADI GÖREVİ
1 Prof.Dr. Mahmut TOPRAK Başkan
3 Dr. Öğr. Üyesi Ünal DEĞİRMENCİ Üye
4 Dr.Öğr.Üyesi Serhat ŞAP Üye
5 MYO. Sekreteri Musa ARABOĞA Raportör
         
ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİNİ DEĞERLENDİRME ALT KOMİSYONU
S.NO ADI SOYADI GÖREVİ
1 Prof.Dr. Vehbi TÜREL Başkan
2 Doç.Dr. İhsan KIRIK Üye
3 Dr.Öğr.Üyesi Emine ŞAP Üye
         
STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KOMİSYONU
S.NO ADI SOYADI GÖREVİ
1 Prof.Dr. Mahmut TOPRAK Başkan
2 Dr.Öğr. Üyesi Emine ŞAP Üye
3 Dr.Öğr.Üyesi Hüsnü AYDEMİR Üye
4 Öğr. Gör. Erkan CEYLAN Üye
5 Öğr.Gör.Onur Ersen KARA Üye
6 Öğr.Gör. M. Nuri KOLAK Üye
7 Öğr.Gör. Mevlüde KAN Üye
8 Öğr.Gör. M. Zekeriya GÜNDÜZ Üye
9 Öğr.Gör. M. Ali KÖPRÜ Üye
10 Öğr.Gör. Yalçın DİNÇER Üye
11 MYO.Sekreteri Musa ARABOĞA Raportör
         
EK DERS FORMU İNCELEME KOMİSYONU
S.NO ADI SOYADI GÖREVİ
1 Öğr. Gör. Dr. M. Nuri KOLAK Başkan           
2 Öğr. Gör. Erkan CEYLAN    Üye             
3 Öğr.Gör. Onur Ersen KARA    Üye           
4 Öğr.Gör. Uğur AKBAŞ    Üye    
BURS KOMİSYONU
S.NO ADI SOYADI GÖREVİ
1 Doç.Dr.Mustafa ALTIN Başkan
2 Dr.Öğr.Üyesi Serhat ŞAP Üye
3 Öğr.Gör. Yaşar UĞURLU Üye
         
MUAYENE KABUL KOMİSYONU
S.NO ADI SOYADI GÖREVİ
1 Öğr.Gör. Yalçın DİNÇER Başkan
2 Myo Sek. Musa ARABOĞA Üye
3 Bilg.İşlt. Ahmet DENGEŞİK Üye
4 Memur Ahmet Muhsin GÖNÇ Yedek Üye
         
PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA (SATIN ALMA) KOMİSYONU
S.NO ADI SOYADI GÖREVİ
1 Öğr.Gör. Sibel SEVEN Başkan
2 Kütüphaneci Perihan DEMİR Üye
3 Bilg.İşlt. Remziye DEMİR Üye
4 Şef Cafer ŞAVLI Yedek Üye
         
KRİZ MERKEZİ YÖNETİMİ KOMİSYONU
S.NO ADI SOYADI GÖREVİ
1 Prof.Dr. Mahmut TOPRAK Başkan
3 Öğr. Gör. Hasan ERDAL Üye
4 Öğr. Gör. Ebubekir BOZKURT Üye
5 MYO.Sekreteri  Musa ARABOĞA Üye
         
ULUSLARARASI İLİŞKİLER ERASMUS, MEVLANA VE FARABİ KOMİSYONU
S.NO ADI SOYADI GÖREVİ
1 Prof.Dr. Mahmut TOPRAK Başkan
2 Dr.Öğr.Üyesi Müslüm EROL Üye
3 Dr.Öğr.Üyesi Emine ŞAP Üye
4 Dr.Öğr.Üyesi Ahmet  CAF Üye
5 Öğr.Gör. Mevlüde KAN Üye
         
MYO BÖLÜM ERASMUS KOORDİNATÖRLERİ
S.NO BÖLÜM ADI  ADI SOYADI
1 Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Prof.Dr. Vehbi TÜREL
2 Elektrik ve Enerji Bölümü Doç.Dr.Hasan POLAT
3 Elektronik ve Otomasyon Bölümü Dr.Öğr. Emine ŞAP
4 Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Ahmet CAF
5 El Sanatları Bölümü Öğr. Gör. Mevlüde KAN
6 İnşaat Bölümü Öğr. Gör. Mehmet Nuri KOLAK
7 Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Doç.Dr. Mustafa ALTIN
8 Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Dr.Öğr.Üyesi Müslüm EROL
9 Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Doç.Dr. İhsan KIRIK
10 Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Böl. Öğr.Gör.İbrahim GÜNDÜZ
11 Tasarım Bölümü  Dr.Öğr.Üyesi Selim DEĞİRMENTEPE
         
MYO BÖLÜM MEVLANA KOORDİNATÖRLERİ
S.NO BÖLÜM ADI  ADI SOYADI
1 Elektronik ve Otomasyon Bölümü Doç.Dr. Burak YILDIRIM
2 Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet CAF
3 Elektronik ve Otomasyon Bölümü Doç.Dr. Burak YILDIRIM
4 Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Öğr. Gör. Muhammet Zekeriya GÜNDÜZ
5 El Sanatları Bölümü Öğr. Gör. Mevlüde KAN
6 İnşaat Bölümü Öğr. Gör. Uğur Eren YURTCAN
7 Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Öğr. Gör. Üğur AKBAŞ
8 Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Müslüm EROL
9 Elektrik ve Enerji Bölümü  Öğr. Gör. Nuri Yunus KOCADAĞ
10 Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Böl. Öğr. Gör. İbrahim GÜNDÜZ
11 Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Böl. Öğr. Gör. Erkan CEYLAN
12 Tasarım Bölümü Öğr. Gör. Habib BİNGÖL    
MYO BÖLÜM FARABİ KOORDİNATÖRLERİ
S.NO BÖLÜM ADI  ADI SOYADI
1 Mimarlık ve Şehir Pln. Böl. Öğr. Gör. Onur Ersen KARA
2 Park ve Bahçe Bitkileri Böl. Öğr.Gör. Müge YURTCAN
3 Elektronik ve Otomasyon Dr. Öğr. Üyesi Emine ŞAP
4 Elektrik ve Enerji Böl. Dr. Öğr. Üyesi Kadir EJDERHA
5 Bilgisayar Teknoloji Böl. Dr.Öğr.Üyesi Şener BALAT
6 El Sanatları Böl. Öğr. Gör. Mevlüde KAN
7 İnşaat Böl. Öğr. Gör. M. Nuri KOLAK
8 Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Der Böl. Dr.Öğr.Üyesi Hüsnü AYDEMİR
9 Makine ve Metal Tek. Böl. Öğr. Gör. M. Ali KÖPRÜ
10 Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Böl. Öğr. Gör. İbrahim GÜNDÜZ
11 Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Böl. Öğr. Gör. Erkan CEYLAN
12 Tasarım Bölümü Öğr. Gör. Erkan CEYLAN    
ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖR BİRİM KOMİSYONU
S.NO ADI SOYADI GÖREVİ
1 Öğr.Gör. Mevlüde KAN Başkan
2 Öğr.Gör. Sinem BAYLAS Üye
3 Öğr.Gör. Gökçe YILDIRIM Üye
         
WEB SAYFA KOMİSYONU
S.NO ADI SOYADI GÖREVİ
1 Öğr. Gör.  Yalçın DİNÇER Üye
2 MYO. Sekreteri Musa ARABOĞA Üye
3 Dr.Öğr.Üyesi  Şener BALAT Yedek Üye
4 Bilg.İşlt. Hikmet VAROLGÜNEŞ Yedek Üye
         
BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU
S.NO ADI SOYADI GÖREVİ
1 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet CAF Başkan
2  Dr.Öğr.Üyesi Hüsnü AYDEMİR Üye
3 Öğr.Gör. Dr. Burak YILDIRIM Üye
         
TAŞINIR SAYIM KOMİSYONU
S.NO ADI SOYADI GÖREVİ
1 MYO. Sekreteri Musa ARABOĞA Başkan
2 Şef Cafer ŞAVLI Üye
3 Bilg.İşlt. Hikmet VAROLGÜNEŞ Üye
         
KÜLTÜR-SANAT VE SOSYAL FAALİYET KOMİSYONU
S.NO ADI SOYADI GÖREVİ
1 Öğr.Gör. Mahmut KÖSEM Başkan
2 Öğr.Gör. Müge YURTCAN Üye
3 Öğr.Gör. Fatma TABAK Üye
         
İÇ KONTROL VE DENETİM KOMİSYON ÜYELERİ
S.NO ADI SOYADI GÖREVİ
1 Prof.Dr. Mahmut TOPRAK Başkan
2 Öğr. Gör. Mehmet Nuri KOLAK Üye
3 MYO.Sekreteri Musa ARABOĞA Raportör
         
DİSİPLİN SORUŞTURMALARI KOMİSYON ÜYELERİ
S.NO ADI SOYADI GÖREVİ
1 Dr.Öğr.Üyesi Müslüm EROL Başkan
2 Dr.Öğr.Üyesi Hüsnü AYDEMİR Üye
3 Dr. Öğr.Üyesi  Serhat ŞAP Üye
         
BİRİM TANITIM KOMİSYONU
S.NO ADI SOYADI GÖREVİ
1 Öğr.Gör. Mevlüde KAN Başkan
2 Öğr.Gör. Müge YURTCAN Üye
3 Öğr.Gör. Büşra ŞAHİN Üye
         
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU
S.NO ADI SOYADI GÖREVİ
1 Dr.Öğr. Üyesi Müslüm EROL Başkan
2 Öğr.Gör. Fatma TABAK Üye
3 Öğr.Gör. Yalçın DİNÇER Üye
         
BÖLÜM STAJ KOMİSYONLARI
       BÖLÜM ADI ADI SOYADI GÖREVİ
Bilgisayar Teknolojisi Dr.Öğr.Üyesi Şener BALAT Başkan
Öğr.Gör. M. Zekeriya GÜNDÜZ Üye
Öğr.Gör. Yalçın DİNÇER Üye
Elektrik ve Enerji Doç.Dr. Hasan POLAT Başkan
Öğr.Gör. Hasan ERDAL Üye
Öğr.Gör. M. Ali KÖPRÜ Üye
El Sanatları Öğr.Gör. Mevlüde KAN Başkan
Öğr.Gör. Sinem BAYLAS Üye
Dr.Öğr.Üyesi Müslüm EROL Üye
İnşaat Öğr.Gör. M. Nuri KOLAK Başkan    
Öğr.Gör. Fatma TABAK Üye         
Öğr.Gör. Uğur Eren YURTCAN Üye          
Park ve Bahçe Bitkileri Öğr.Gör. Müge YURTCAN Başkan    
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet CAF Üye          
Öğr. Gör. Fatma TABAK Üye         
Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Dr.Öğr.Üyesi Müslüm EROL Başkan
Dr.Öğr.Üyesi Hüsnü AYDEMİR Üye
Öğr.Gör. Mevlüde KAN Üye
Elektronik ve Otomasyon Dr.Öğr.Üyesi Emine ŞAP Başkan
Öğr.Gör. Mahmut KÖSEM Üye
Dr.Öğr.Üyesi Serhat ŞAP Üye
Mimarlık ve Şehir Planlama Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ALTIN Başkan        
Öğr.Gör. Hasan POLAT Üye             
Öğr.Gör. Onur Ersen KARA Üye              
Makine ve Metal Teknolojisi Doç.Dr. İhsan KIRIK Başkan         
Öğr.Gör. Ebubekir BOZKURT Üye              
Öğr.Gör. Gökçe YILDIRIM Üye               
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Dr. Öğr.Üyesi Serhat ŞAP Başkan      
Öğr. Gör. Mehmet Şah SARAÇ Üye             
Öğr. Gör. İbrahim GÜNDÜZ Üye           
Tasarım Bölümü Dr.Öğr.Üyesi Selim DEĞİRMENTEPE Başkan       
Öğr. Gör. Erkan CEYLAN Üye            
Öğr.Gör.Büşra ŞAHİN Üye            
              İÇ VE DIŞ DEĞERLENDİRME KOMİSYON ÜYELERİ
BÖLÜM ADI ADI SOYADI GÖREVİ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ Öğr.Gör. M. Zekeriya GÜNDÜZ Başkan
Dr.Öğr.Üyesi Şener BALAT Üye
Öğr.Gör. Dr. Burak YILDIRIM Üye
ELEKTRİK VE ENERJİ Doç.Dr. Hasan POLAT Başkan
Öğr.Gör. Hasan ERDAL Üye
Öğr.Gör. M. Ali KÖPRÜ Üye
EL SANATLARI Öğr.Gör. Mevlüde KAN Başkan
Öğr.Gör. Sinem BAYLAS Üye
Öğr.Gör. Yaşar UĞURLU Üye
İNŞAAT Öğr.Gör. M. Nuri KOLAK Başkan
Öğr.Gör. Uğur Eren YURTCAN Üye
Öğr.Gör. Fatma TABAK Üye
PARK VE BAHÇE BİTKİLERİ Öğr.Gör. Ahmet CAF Üye
Öğr.Gör. Ayşenur AKBANA Üye
Öğr.Gör. Müge YURTCAN Üye
TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ Dr.Öğr.Üyesi Hüsnü AYDEMİR Başkan
Dr.Öğr.Üyesi Müslüm EROL Üye
Öğr.Gör. Mevlüde KAN Üye
ELEKTRONİK VE OTOMASYON Dr.Öğr.Üyesi Emine ŞAP Başkan
Dr.Öğr.Üyesi Serhat ŞAP Üye
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa ALTIN Üye
MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA Dr.Öğr.Üyesi Mustafa ALTIN Başkan
Öğr.Gör. Onur Ersen KARA Üye
Öğr.Gör. Hasan POLAT Üye
Öğr.Gör. Uğur AKBAŞ Üye
MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİSİ Öğr.Gör. Yavuz Selim TARİH  Başkan
Öğr.Gör. M.Ali KÖPRÜ Üye
Öğr.Gör. Hasan ERDAL Üye
AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYON ÜYELERİ
                          BÖLÜM                               ADI SOYADI GÖREVİ
TEKNİK BİLİMLER MYO Doç.Dr. Hasan POLAT Başkan
Dr.Öğr.Üyesi Serhat ŞAP Üye
Doç.Dr. İhsan KIRIK Üye
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ Prof.Dr.Vehbi TÜREL Başkan
Dr.Öğr.Üyesi Şener BALAT Üye
Öğr. Gör. Muhammed Zekeriya GÜNDÜZ Üye
ELEKTRİK VE ENERJİ Doç.Dr. Hasan POLAT Başkan
Öğr. Gör. M. Ali KÖPRÜ Üye
Öğr. Gör. Nuri Yunus KOCADAĞ Üye
EL SANATLARI Öğr. Gör. Mevlüde KAN Başkan
Öğr. Gör. Sinem BAYLAS Üye
 Dr.Öğr.Üyesi Hüsnü AYDEMİR Üye
İNŞAAT Öğr. Gör. Mehmet Nuri KOLAK Başkan
Öğr. Gör. U. Eren YURTCAN Üye
Öğr. Gör. Fatma TABAK Üye
PARK VE BAHÇE BİTKİLERİ Dr. Öğr. Üyesi  Ahmet CAF Başkan
Öğr. Gör. Müge YURTCAN Üye
Öğr. Gör. Hasan POLAT (Harita) Üye
TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ Dr. Öğr. Üyesi. Müslüm EROL Başkan
Dr.Öğr.Üyesi Hüsnü AYDEMİR Üye
Öğr. Gör. Sinem BAYLAS Üye
ELEKTRONİK VE OTOMASYON Dr. Öğr. Üyesi Emine ŞAP Başkan
Öğr. Gör. Dr. Burak YILDIRIM Üye
Öğr. Gör. Hasan ERDAL Üye
MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA Doç.Dr.Musatafa ALTIN Başkan
Öğr.Gör. Uğur AKBAŞ Üye
Öğr. Gör. Hasan POLAT Üye
MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİSİ Doç. Dr. İhsan KIRIK Başkan
Öğr. Gör. Ebubekir BOZKURT Üye
Öğr. Gör. Gökçe YILDIRIM Üye
TASARIM BÖLÜMÜ Dr. Öğr.Üyesi Selim DEĞİRMENTEPE Başkan
Öğr. Gör. Erkan CEYLAN Üye
Öğr. Gör. Habib BİNGÖL Üye
MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ Öğr. Gör. İbrahim GÜNDÜZ Başkan
Dr.Öğr.Üyesi Serhat ŞAP Üye
Öğr.Gör. Mehmet Şah SARAÇ Üye