MYO Kalite Komisyonu

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU KALİTE KOMİSYONU
S.NO ADI SOYADI GÖREVİ
1  Prof.Dr. Mahmut TOPRAK Müdür 
2   Müdür Yardımcısı
3   Müdür Yardımcısı
4  Prof. Dr. Vehbi TÜREL Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı
5 Öğr.Gör.M. Nuri KOLAK İnşaat Bölüm Başkanı
6 Dr.Öğr.Üyesi Emine ŞAP Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanı
7 Dr.Öğr.Üyesi Müslüm EROL Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölüm Başkanı
8  Doç.Dr. Mustafa ALTIN Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı
9 Dr.Öğr. Üyesi Ahmet CAF Park ve Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı
10 Öğr.Gör. Serhat ŞAP Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanı
11 Öğr.Gör. İbrahim GÜNDÜZ Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Başkanı
12 Öğr.Gör. Mevlüde KAN El Sanatları Bölüm Başkanı
13 Doç.Dr. İhsan KIRIK Makine ve Metal teknolojileri Bölüm Başkanı
14 Musa ARABOĞA Meslek Yüksek Okul Sekreteri
15 Cemre  KAYA Öğrenci Temsilcisi